Zwrot za podręczniki

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Jeśli w szkole nie chcą przyjąć wniosku: czytaj
(O problemie pisze METRO)

Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2012'' uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach. Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców ustaliło, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m. in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci. Mówi o tym par. 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14.06.2012

Rząd chwali się w tym roku zwiększeniem środków na program ,,Wyprawka szkolna''. Jednocześnie znacząco ograniczył liczbę uczniów którzy mogą się ubiegać o refundację. Zabrakło też kampanii informacyjnej - wiele osób nie wie, że może skorzystać z refundacji. Szczegółowych przepisów nie znają też nauczyciele, dyrektorzy szkół i szefowie lokalnych wydziałów oświaty, którzy najczęściej podają tylko informację, że zwrot należy się rodzinom nieprzekraczającym progu dochodowego. 
To dlatego w zeszłym roku nie rozdysponowano dużej częsci środków w ramach programu.

W rozporządzeniu jest tak wiele obostrzeń wykluczających z prawa do zwrotu, że grupa osób objętych ,,promocją'' jest naprawdę niewielka (szczegóły poniżej). Mimo tego warto dokładnie sprawdzić czy mamy prawo do refundacji. A jeśli tak, to złożyć wniosek i dać sobie szansę na odzyskanie choćby znikomej części naszych podatków. I oczywiście przekazać informację znajomym rodzicom.

1. Kryteria otrzymania pomocy:

- ze względu na kryterium dochodowe – jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto* (czyli poniżej minimum egzystencji), lub dla rodziców uczniów klasy 1 szkoły podstawowej 504 zł* (próg uprawniający do świadczeń rodzinnych, pozostający poniżej poziomu minimum socjalnego)
*od 1 października br. kryteria zostaną zweryfikowane odpowiednio z 351 na 456 zł i z 504 zł na 539 zł. MEN zaleca, żeby samorządy objęły programem uczniow według nowych progów

- bez względu na kryterium dochodowe - uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych)

- bez względu na kryterium dochodowe – jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale istnieje uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy.

Uzasadnione przyczyny są opisane w Ustawie o pomocy społecznej w art. 7.
Wśród kilku innych przyczyn w punkcie 8 tego artykułu jest mowa o ,,ochronie macierzyństwa lub wielodzietności'', co stanowi uzasadnioną przyczynę udzielenia pomocy (w tym wypadku dofinansowania zakupu podręczników). Według Ministerstwa Pracy rodzina wielodzietna to rodzina posiadająca 3 i więcej dzieci.

(Uwaga! W związku z tym, że uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej obejmuje wyższy próg dochodowy, nie można ubiegać się o zwrot kosztów na podręczniki dla pierwszoklasistów jeśli nie spełniamy kryterium dochodowego, nawet w przypadku wielodzietności).
 

2. Dodatkowe ograniczenia:
- refundacja obejmuje jedynie uczniów klas: II-IV szkoły podstawowej, klasy I szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów nsłabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim z pozostałych klas.
Uczniowie klas I są wyłączeni z programu, jeśli jedynym kryterium miałaby być wielodzietność (mają za to wyższy próg dochodowy, nie 351zł jak pozostali uczniowie lecz 504 zł lub według znowelizowanego wskaźnika 539 zł)
- rząd ograniczył w tym roku liczbę osób, które mogą skorzystać z refundacji poza kryterium dochodowym. W roku ubiegłym mogło to być maksymalnie 10% z ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej i I klasy liceum, w całej gminie. W tym roku program może objąć jedynie 5% uczniów tych klas.

- ostateczna decyzja o przyznaniu refundacji została pozostawiona do uznania dyrekcji szkoły.

3. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania:

- Wniosek.
Rodzice ucznia składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

- Uzasadnienie.
Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, w którym należy napisać, że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt. 8, prosimy o pomoc jako rodzina wielodzietna.

- Rachunek.
Jak informuje MEN ,,dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu''.

- Nie potrzebne jest zaświadczenie o dochodzie.
W sytuacji, gdy staramy się o dofinansowanie ,,bez względu na kryterium dochodowe'' nie potrzebne są żadne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu.


4. Dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie:

- 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

- 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,

- 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników :

- dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę

- wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot


Uwaga!
Termin składania wniosków jest inny w każdej gminie. W gminach, które sprawdziliśmy jest to 5 września (Wieliczka, Konstancin-Jeziorna, Kalisz) lub 10 września (Warszawa, Ursus). Ale są też gminy które ustaliły termin wcześniej, np. w Brzesku jest to 23 sierpnia- dziwna data biorąc pod uwagę że szkoły w tym okresie są nieczynne a dzieci są na wakacjach.
O terminy składania podań należy pytać w lokalnym wydziale oświaty, lub na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły.


Materiały:
Wniosek ze strony UMSt Warszawy.doc (Wniosek UMWarszawy.pdf) zawiera kryterium wielodzietności, niestety wyliczone wśród patologii oraz przypadków losowych
(uwaga! wzory wniosków w niektórych gminach nie uwzględniają innych kryteriów niż dochodowe. Porponujemy w takim przypadku wydrukować nasz wzrór podania. Pamiętajcie że mało kto wie o tych przepisach- urzędnicy mogą się dziwić)

Wniosek o refundację.doc - wzór przygotowany przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców
Wniosek.pdf
Uzasadnienie wniosku.doc - wzór przygotowany przez Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców
Uzasadnienie.pdf

Szczegóły programu na stronie MEN
Wyprawka szkolna 2012
Wyprawka szkolna 2011 (większość warunków programu jest ta sama co w tym roku, a artykuł zawiera wiele szczegółowych informacji)
 

Dziękujemy p. Tomaszowi Alexandrowiczowi, ojcu siódemki dzieci, za zwrócenie uwagi na powyżej opisane przepisy

..............................................................................................................................................................................................................................................
Czy ta informacja była dla Ciebie przydatna? Jeśli chcesz możesz wesprzeć działania fundacji
poprzez wpłatę on-line za pośrednictwem Dotpay
albo wpłatę na konto
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Wesprzyj nas