Zmiany w programie 500 +


Po roku funkcjonowania programu 500 plus Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło nowe zasady. Od kiedy można składać nowe wnioski? Komu przysługuje świadczenie na pierwsze dziecko?

Główne założenia programu pozostają bez zmian

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodziców oraz opiekunów dzieci, do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia. Warunkiem otrzymania 500 zł miesięcznie jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Takie rodziny nie muszą dokumentować sytuacji finansowej, bowiem kryterium dochodowe nie ma znaczenia przy przyznaniu 500 zł na drugie i kolejne dzieci.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, a 1200 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnego, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko nawet jeśli jest jedynakiem. Jednak one muszą udokumentować swoją sytuację finansową.

Złóż nowy wniosek!

Kończy się obecny okres świadczeniowy. Osoby, które miały ustalone prawo do świadczenia z programu „Rodzina 500 +”, składając wniosek już w kwietniu 2016 roku, mają to prawo ustalone do końca września bieżącego roku. Aby zachować ciągłość w otrzymywaniu 500+, nowy wniosek można składać już od 1 sierpnia. Beneficjenci, którzy tego nie zrobią, stracą wsparcie. Wnioski składamy, tak jak w roku ubiegłym, czyli osobiście w gminie, w Urzędach Miast, ośrodkach pomocy społecznej lub drogą elektroniczną. Wnioski przez internet możemy złożyć za pomocą portalu ministerstwa – Empatia oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Zmiany dotyczące osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko

Osoby, które osiągają przychody rozliczane zryczałtowanymi formami, czyli karta podatkowa, czy ryczałt ewidencjonowany, będą musiały dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego. Przy pozostałych dochodach osoby składają tylko wniosek, a gmina sama sprawdza dochody, kontaktując się z urzędem skarbowym. Zmiany dotyczą również sytuacji, kiedy osoba starająca się o świadczenie rozwiązywała stosunek pracy, a następnie znów zawiązywała go z pracodawcą na warunkach, które umożliwiają otrzymanie świadczenia. Nowelizacja zakłada, że jeśli stanie się to w ciągu trzech miesięcy to zmiana warunków zatrudnienia nie będzie traktowana jako utrata dochodów (co skutkowało wcześniej otrzymaniem świadczenia).

Ważna zmiana dla samotnych rodziców

Inna istotna zmiana dotyczy osób, które deklarują, że samotnie wychowują dzieci. Osoby takie, aby otrzymać świadczenie 500+, będą musiały mieć zasądzone alimenty, tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Dlatego osoby samotne, które nie mają zasądzonych alimentów z różnych powodów, powinny jak najszybciej złożyć w sądzie wniosek o powództwo alimentacyjne. Bardzo ważne jest, by złożyły również wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wówczas sąd w terminie do 30 dni wyda takie zabezpieczenie. Jest to wystarczający dokument, który w tym przypadku należy dołączyć do wniosku o świadczenie z programu „Rodzina 500+”.

Wesprzyj nas