Zapowiedź Minister Rodziny: Będzie więcej uprawnionych do Karty Dużej Rodziny

Podczas V Zjazdu Dużych Rodzin w Nysie, minister rodziny Elżbieta Rafalska zapowiedziała poszerzenie grupy uprawnionych do Karty Dużej Rodziny. Możliwość korzystania z systemu zniżek otrzymają rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali co najmniej troje dzieci.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Kartę mogą otrzymać tylko ci rodzice, którzy w momencie ubiegania się o nią wychowują troje lub więcej dzieci do 18 lub do 25 roku życia, jeśli dzieci jeszcze się uczą. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie spełnia tych warunków, Karta nie przysługuje żadnemu z jej członków.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny tutaj.

Przypomnijmy, że w Polsce żyje około miliona rodzin z trojgiem i więcej dzieci, a co czwarte polskie dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.
 

Wesprzyj nas