Zamiast wesprzeć matkę, odebrali dziecko

Do Fundacji zgłosiła się samotna matka, która wychowuje 12 letnią córkę. Dziewczynka cierpi na depresję i wymaga specjalnej opieki. W październiku ub. r. do drzwi mieszkania zapukało dwóch pracowników socjalnych z orzeczeniem sądu informując, że przyszli po dziecko. Jak się później okazało, podobno dziecko w rozmowie z pedagogiem szkolnym poskarżyło się, że mama stosuje kary wobec dziewczynki. Na tej podstawie sąd na posiedzeniu niejawnym orzekł, że dziecko należy natychmiast odebrać matce. Matka nie chciała oddać córki, więc wezwano policję. Ponieważ dziecko bardzo płakało tego dnia policja nie zdecydowała się na zabranie dziecka do placówki. Stało się to miesiąc później i dziewczynka została umieszczona w rodzinnym domu dziecka. Po dziecko przyjechało wówczas dwóch policjantów, dwóch kuratorów i dwóch pracowników socjalnych.

Jest to kolejny przykład drogi na skróty, gdzie zamiast pracy z rodziną instytucje wybierają środek ostateczny w postaci przeniesienia dziecka do rodziny zastępczej. Matka złożyła natychmiast apelację od wyroku. W styczniu miało odbyć się posiedzenie sądu rodzinnego, ale z powodu braku akt zostało odwołane i kolejna rozprawa została wyznaczona na kwiecień 2016 r. Sędzina obiecała matce, że jak wycofa apelację, to dziecko będzie mogło wrócić do domu na czas postępowania. Kobieta tak zrobiła, ale córka do matki nie wróciła.

Dziewczynka nie może pogodzić się z rozłąką z mamą i przy każdej nadarzającej się okazji ucieka do rodzinnego domu, po czym policja odwozi ją z powrotem do rodziny zastępczej. Rodzice zastępczy nie stosują się do zaleceń lekarza i nie podają dziecku leków na depresje. Stan dziewczynki pogarsza się, a matka bardzo martwi się o los dziecka. Sąd bardzo utrudnia kobiecie przygotowanie się do obrony np. nie udostępniono matce akt sprawy, mimo złożenia kilku wniosków o wgląd. 

---------------

Pomoc świadczona jest całkowicie bezpłatnie.
Wszyscy, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu Telefonu Wsparcia mogą 
przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem "Darowizna na cele statutowe'', z dopiskiem "Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas