Zamiast terapii - urzędnicza droga na skróty

Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których kobiety i dzieci będące ofiarami przemocy, są dodatkowo krzywdzeni przez źle funkcjonujący system pomocowy. Bardzo często prawa rodzicielskie ograniczane są obydwojgu rodzicom. Uzasadnieniem dla odseparowania dziecka również od matki jest założenie, że jest ona współwinna przemocy ponieważ nie reagowała na zachowanie partnera. W rodzinie, którą Fundacja objęła pomocą, kobieta była emocjonalnie i finansowo zależna od sprawcy. Bez wsparcia w swoim środowisku miała bardzo ograniczoną możliwość zmiany swojej sytuacji. Pracownicy socjalni oraz asystent rodziny zamiast zaproponować taką formę pomocy, aby kobieta mogła samodzielnie funkcjonować (np. zapewnić jej możliwość podjęcia terapii dla osób współuzależnionych, pomoc w znalezieniu pracy, w organizacji opieki nad dziećmi, w znalezieniu bezpiecznego miejsce zamieszkania), wybrali drogę na skróty i umieścili dzieci w placówkach wychowawczych.

Wcześniej kobieta kilkakrotnie próbowała opuścić agresora i odciąć się od toksycznego środowiska, jednak zawsze zdana tylko i wyłącznie na siebie wracała z powrotem do swojego partnera. Kiedy podjęła pracę spotkała się z zarzutem ze strony pracowników socjalnych, że zbyt mało czasu poświęca dzieciom. Kiedy z niej zrezygnowała usłyszała, że nie potrafi zapewnić dzieciom odpowiednich warunków materialnych.

Fundacja wspiera matkę w próbach usamodzielnienia się i odcięcia od dotychczasowego środowiska. Pomagamy w pisaniu wniosków do sądu o poszerzenie możliwości kontaktów z dziećmi, aby zachować więzy biologiczne z matką. Jednak, dopóki kobieta nie zmieni miejsca zamieszkania, sąd nie wyrazi zgody nawet na tzw. urlopowanie dzieci.

------------------------

Pomoc świadczona jest całkowicie bezpłatnie.
Wszyscy, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu Telefonu Wsparcia mogą 
przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem "Darowizna na cele statutowe'', z dopiskiem "Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas