Z minister Zalewską o stołówkach, zmianowości i ciężkich plecakach


(23.02.18) Spotkaliśmy się z minister edukacji Anną Zalewską. Przekazaliśmy pierwsze wnioski z konsultacji społecznych, problemy najczęściej zgłaszane przez rodziców i rekomendacje zmian prawnych. Rozmawialiśmy o:

1. Stołówkach. Koniecznie jest skończenie z cateringiem, odtworzenie kuchni w każdej szkole i wprowadzenie posiłków realnie refundowanych przez gminę, w cenach przystępnych dla rodziców. Przekazaliśmy list rodzica z Pomorza: Przetarg na catering we wszystkich szkołach to najgłupszy pomysł tego rządu.
Pani minister, zgodnie z deklaracjami ze spotkania w lutym 2017, uważa dobre żywienie w szkołach za priorytet. Zamierza wprowadzić 40 min przerwy obiadowe i żywienie dobrej jakości jako standard. Jeśli chodzi o nie wpuszczanie firm cateringowych do szkół rozważy nasze argumenty.

2. Ciężkich plecakach. Konieczne jest odejście od noszenia przez dzieci 5-8 kg na plecach każdego dnia. Pani minister podjęła już kroki w kierunku wpisania do obowiązków dyrektora pilnowania lekkich plecaków. Podjęto współpracę z sanepidem. Pani minister zgadza się z tym, że łamanie standardów w tym zakresie powinny być sankcje. Spodobał się nasz pomysł ustawienia w każdej szkole wagi.

3. Pracach domowych. Związany z tematem ciężkich plecaków temat nadmiernego obciążenia uczniów nauką w domu. Również w tym zakresie potrzebne jest jasne powiedzenie, że praca domowa jest powtórzeniem materiału z lekcji a nie dodatkową lekcją do uzupełnienia przez dziecko wspólnie z rodzicami.

4. Zmianowości. Od wielu lat zwracamy uwagę na to, że cywilizowany świat nie zna pojęcia nauki zmianowej. Występuje ona w takich krajach jak Indie, Pakistan i niestety Polska.  Uczenie dzieci od godziny 14:00 mija się z celem.
Pani minister jest skłonna wpisać do przepisów naukę na jedną zmianę.

5. Odraczanie obowiązku szkolnego i powtarzaniu klasy. Przekazaliśmy projekt zmiany przepisów w kierunku ułatwienia rodzicom odroczenia obowiązku szkolnego dzieci urodzonych pod koniec roku. Ważnym i często zgłaszanym przez rodziców problemem w klasach 2-4 jest automatyczne promowanie dzieci, nawet tych które nie radzą sobie w danej klasie. Takie dzieci są uwięzione w systemie. Konieczne jest umożliwienie tym dzieciom cofnięcia do klasy programowo niższej, również w ciągu roku.

6. Nie wpuszczaniu rodziców do szkoły. Przekazaliśmy wiele zgłoszeń od rodziców o szkołach, które zakazują rodzicom wstępu na teren placówki, albo poważnie go ograniczają. Wstęp rodziców do szkoły, do której zapisali swoje dziecko powinien być zagwarantowany prawnie.

7. Poprawieniu standardów transportu uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. To jeden z wielu problemów tej grupy uczniów i ich rodziców.


----------------------------------
Polecamy program do rozliczeń PIT 2017/18
http://www.rzecznikrodzicow.pl/program-do-rozliczen-pit-201718

Wesprzyj nas