Weto ustawy o POZ? Spotkanie z doradcą Prezydenta ds społecznych

(21.11.17) Zabiegamy o powstrzymanie antyrodzinnych przepisów przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Spotkaliśmy się dziś z doradcą Prezydenta do spraw społecznych, dr hab. Markiem Rymszą. Rozmawialiśmy o Ustawie o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, która czeka tylko na podpis prezydenta i naszej prośbie o weto tej ustawy.
Poruszyliśmy też temat przygotowywanej w Ministerstwie Zdrowia Ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży szkolnej oraz o funkcjonującej od dawna Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pozwalającej odbierać dzieci bez wyroku sądu. Doradca Prezydenta również jest zdani
a, że potrzebne jest ustawodawstwo prorodzinne wykraczające poza 500 plus.
Otrzymaliśmy wstępne zaproszenie do konsultowania ewentualnych inicjatyw prezydenta w tej kwestii. Natomiast zdaniem dr hab. Marka Rymszy weto prezydenta do ustawy o POZ nie jest opcją realną.
Nie składamy broni. Zabiegamy o spotkanie z Prezydentem. 
Od wielu dni ponawiamy też prośbę o spotkanie z panią premier Szydło. Jeszcze w listopadzie mamy spotkać się z Minister Rodziny Elżbietą Rafalską.

Więcej o działaniach w tej sprawie:
Nasza publicystyka: Ręce precz od rodziców!
Nasze zastrzeżenia do Ustawy o POZ i Ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży szkolnej + Tekst założeń nowych przepisów
Pismo do Prezydenta z prośbą o weto
Spotkanie z doradcą Prezydenta ds Zdrowia, Sekretarzem Narodowej Rady Rozwoju
Spotkanie z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko
Rozmowa w Polskim Radio 14.11.17

Wesprzyj nas