W których klasach są darmowe podręczniki i ćwiczenia?

Tradycyjnie kupowane przed rodziców podręczniki i ćwiczenia obowiązują w klasach: 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum oraz wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe klasy otrzymują podręczniki wraz z ćwiczeniami w szkole. Wszystkim uprawnionym uczniom powinny zostać dostarczone nowe ćwiczenia. Jeśli chodzi o podręczniki, sytuacja jest zróżnicowana w zależności od klasy:
- klasy 1, 2 oraz 4 szkoły podstawowej oraz 1 gimnazjum otrzymają używane podręczniki wieloletnie - w przypadku podręczników do edukacji wczesnoszkolnej klas 1 i 2 najczęściej są to tzw. "rządowe" podręczniki; w przypadku pozostałych klas (a także podręcznika do języka obcego klas 1 i 2 podstawówki) - są to podręczniki wybrane i zakupione przez szkołę w ramach dotacji celowej w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2014/2015;
- pozostałe klasy uprawnione do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych otrzymują nowe książki zakupione w ramach dotacji celowej.

Ustawa nie przewiduje cedowania przez szkoły zakupu ćwiczeń na rodzicówprzypadku, gdy dyrektor szkoły zaplanował zakup ćwiczeń kosztujących powyżej 25 zł i nie mógł zrealizować tego zakupu (ustawa przewiduje zakup tylko do wysokości tej kwoty).

UWAGA! Wydawnictwa  (np. GWO) przekonują, że zakup ćwiczeń przez rodziców to ich "dobra wola" wyrażająca chęć poszerzenia treści programowych i polecają wpłacanie środków na Rady Rodziców i zakup ćwiczeń lub podręczników - dla roczników objętych darmowym podręcznikiem - przez Radę, wraz z oferowaniem zniżek i promocji oraz prowizji takich jak oferowanych szkołom. Nie dajcie się zwieść - organ prowadzący, czyli gmina ma obowiązek zapewnienia uczniom podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych. Jeśli macie wątpliwości, czujecie się nakłaniani do zakupu - napiszcie wniosek o interwencję i wyjaśnienie w tej sprawie do Kuratorium a także złóżcie pismo do sekretariatu szkoły z prośbą o podanie podstawy prawnej zakupu ćwiczeń przez rodziców dla ucznia danej klasy w roku szkolnym 2016/2017, w sytuacji, gdy ma to zastąpić zakup ćwiczeń przez szkołę/ gminę. Jeśli natomiast gmina zakupiła ćwiczenia, ale faktycznie rodzice zdecydują się we współpracy z nauczycielem, że dzieci powinny korzystać z ćwiczeń innego wydawnictwa/ droższych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzice samodzielnie zakupili dzieciom materiały. Należy również podkreślić, że szkoła nie może zabraniać dzieciom wypełniać ćwiczeń, jeśli zostały one przekazane uczniom do użytkowania!

Które przedmioty nie są objęte dotacją?

Przedmioty dodatkowe takie jak religia, etyka, czy kolejne języki obce nie są objęte programem. Rodzice muszą zatem dokupić podręczniki oraz ćwiczenia do nich w księgarni tak jak przed reformą. W przypadku tych przedmiotów mają wybór, co do podręcznika i treści jakie będzie zawierał (mogą konsultować to z nauczycielem). Trzeba również pamiętać, że dotacja nie przewiduje zmiany nauki języka w cyklu nauczania i nie obejmie wówczas zmienianych podręczników.

 
Dodatkowe informacje: TUTAJ
---------
Działamy dzięki pomocy darczyńców. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.

Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom.
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay

 

Wesprzyj nas