Telefon Wsparcie Rodziców - marzec 2013 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW
1-31 marca 2013

Liczba zgłoszeń ogółem: 25

Zgłoszenia rodzin którym odebrano dzieci: 4
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 12
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 9

Opis wybranych spraw:


1. Jednym z poważniejszych problemów, z którymi spotykają się rodzice jest kwestia bardzo powolnego działania sądów w przypadku procedur odwoławczych. Decyzja o odebraniu dziecka zapada często w ciągu 24 godzin, ale odwołanie się od niej trwa miesiącami.
Tak jest w przypadku dwóch spraw, które opisaliśmy w sprawozdaniu z lutego: sprawa kilkumiesięcznej dziewczynki odebranej matce za sprawą szpitala i sprawa nastolatki z Podhala. Sprawy te są cały czas w toku i mogą potrwać jeszcze wiele miesięcy.
W tej pierwszej sprawie udało nam się znaleźć mecenasa, który reprezentuję matkę w sądzie. Rodzina dziewczynki jest też wspierana na co dzień przez asystenta rodziny, z którym jesteśmy w kontakcie. Dzięki pomocy jednego z darczyńców, który zgłosił się do naszej Fundacji, matka otrzymała również wparcie finansowe umożliwiające dojazdy do domu małego dziecka (60 km od domu rodzinnego).

2. Historia z dużego miasto wojewódzkiego. Dziecko trafiło do szpitala na operację. Lekarz dopatrzył się innych kłopotów zdrowotnych, które zinterpretował jako efekt przemocy w domu i zgłosił to do prokuratury. Dokładne badanie dziecka przez drugiego lekarza wykluczyło podejrzenie przemocy. Mimo dwóch sprzecznych opinii lekarskich prokurator wnioskował o areszt dla obojga rodziców, którzy zostali zatrzymani na 48 godzin. Po pomoc zwrócili się do nas inni lekarze ze szpitala. Sprawa potoczyła się następnie w dobrym kierunku. Opiekę zastępczą nad dzieckiem sąd powiedzył babci, rodzice zostali wypuszczeni z aresztu i dopuszczeni do dziecka. Poleciliśmy rodzinie psychologa. Służyliśmy konsultacjami prawnikowi wynajętemu przez rodziców.

3. Sprawa z woj. lubelskiego. Psycholog szkolny szantażował dziecko, że jeśli nie zgodzi się na rozmowę i opowiedzenie o swoich problemach, oskarży rodzinę o stosowanie przemocy. Rodzinie, która zgłosiła się po wsparcie pomogliśmy wytłumaczyć sytuację z dyrektorem szkoły i uniknąć dalszych bezpodstawnych oskarżeń.

4. W marcu ,,Rzeczpospolita'' nagłośniła sprawę rodziny Bajkowskich z Krakowa, którzy zostali uznani za niekompetentnych rodziców i zgłoszeni do sądu przez psychologów do których sami zgłosili się po pomoc. W wiele miesięcy potem sąd zdecydował o odebraniu dzieci, czego dokonano w sposób gwałtowny: policja siłą wyprowadziła trzech chłopców ze szkoły. Mieliśmy z tą rodziną kontakt korespondencyjny, staraliśmy się wesprzeć ich radą i naszym dotychczasowym doświadczeniem. Ta sprawa poruszała nie tylko media, ale także stała się motywacją dla niektórych polityków do podjęcia tematu obierania dzieci z rodzin. W Krakowie odbył się marsz broniący wartości rodzinnych. Został on zorganizowany oddolnie przez osoby z różnych środowisk, w porozumieniu z naszą Fundacją.
Jan Pospieszalski poświęcił temu tematowi program Bliżej z 21.03.2013 zobacz Przedstawiciel Fundacji był w programie jednym z ekspertów.

W tym miesiącu zgłosiło się do "Telefonu Wsparcia" kilka rodzin zastępczych, które również doświadczają trudności wynikających przede wszystkim z braku odpowiedniej współpracy i wsparcia ze strony powołanych w tym celu instytucji.

Istnienie Telefonu Wparcia stworzyło możliwość zbierania informacji od rodziców z całej Polski na temat nieprawidłowości działania poszczególnych instytucji. W marcu Fundacja Rzecznik Praw Rodziców została zaproszona do komisji doradczej Ministerstwa Sprawiedliwości mającej na celu wprowadzenie poprawek do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Relacje zgłaszających się do naszej Fundacji rodziców, okazały się być bardzo przydatnym obrazem praktycznych problemów wynikających z funkcjonowania fatalnej, naszym zdaniem Ustawy.

Telefon Wsparcia
----------------------
Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez 
Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas