Telefon Wsparcie Rodziców - kwiecień 2013 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW
1-30 kwietnia 2013 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 22

Zgłoszenia rodzin którym odebrano dzieci: 8
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 7
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 7

Opis wybranych spraw i problemów:

1. Po wielu miesiącach pozytywnie zakończyła się sprawa nastolatki z Podhala. Dziewczynka na podstawie wyroku sądowego w trybie natychmiastowym wróciła do rodziny. Jest to przykład, który pokazuje, że nieuzasadnione i pochopne zgłoszenie o przemocy (wystosowane w tym wypadku przez szkołę) skutkuje prawie półroczną rozłąką dziecka od rodziców. Rodzice będą ubiegać się o odszkodowanie związane z dramatem jakiego doświadczyła ich rodzina w związku z tą sprawą. Będziemy ich w tym wspierać.

2. Zgłosiło się do nas po pomoc małżeństwo, w którym kobieta jest osobą niepełnosprawną ruchowo w głębokim stopniu. Para ta doczekała się długo oczekiwanego potomstwa, jednak tuż porodzie pracownik socjalny szpitala zgłosił do sądu sprawę o odebranie im dziecka. Na szczęście sąd nie ograniczył praw rodzicielskich tej parze, przydzielił jej jedynie kuratora. Staramy się obecnie aby została zapewniona tej rodzinie odpowiednia pomoc oraz zabezpieczenie finansowe (na wsiach często nie działają programy dla osób niepełnosprawnych a Zus nie przewiduje sytuacji, w której ojciec ma prawo przejść na płatny urlop macierzyński z powodu niepełnosprawności żony).

3. Sprawa rodziny, której w związku z utratą pracy i wynikającej z tego trudnej sytuacji materialnej, groziła eksmisja i bezdomność. Dzięki pomocy darczyńców udało się nam wesprzeć tę rodzinę rzeczowo i finansowo, dzięki czemu uniknęła eksmisji. Przykład tej rodziny zwrócił nasza uwagę na niedostępność placówek, mogących choćby tymczasowo zapewnić rodzinom w takiej sytuacji dach nad głową. Są domy samotnych matek, noclegownie dla, bezdomnych ośrodki dla uzależnionych ale nie ma w nich miejsca na pełne rodziny. W takich przypadkach rozwiązaniem Opieki Społecznej jest odebranie dzieci rodzicom, pomimo, że w rodzinie nie było o przemocy czy alkoholu (rodzice mogą wtedy znaleźć miejsce w noclegowni).

4. Poważnym problemem, jaki napotkaliśmy w tym miesiącu jest fakt, że rodzice dzieci, u których zdiagnozowano np: autyzm czy ADHD, spotykają się z brakiem kompetencji oraz zrozumienia ze strony pedagogów szkolnych. Przede wszystkim w mniejszych ośrodkach, gdzie brakuje odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, tacy rodzice są stygmatyzowani i postrzegani jako niewydolni wychowawczo. Zdarza się również, że są straszeni odebraniem dzieci. Pomagaliśmy w tym miesiącu kilku takim rodzinom, z pozytywnym skutkiem.

5. W związku ze zmianami w Ministerstwie Sprawiedliwości została zawieszona działalność komisji doradczej, która przygotowywała zmiany w prawie rodzinnym zaproponowane przez Stowarzyszenie i Fundację Rzecznik Praw Rodziców. Mamy jednak nadzieję na wznowienie inicjatywy Ministerstwa w tej sprawie. Kolejny miesiąc działalności "Telefonu Wsparcia" tylko utwierdził nas w przekonaniu, że bez poważnych zmian w prawie, rodziny w Polsce będą cały czas narażone na nieuzasadnione interwencje ze strony państwa.

Telefon Wsparcia
----------------------
Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez 
Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas