Telefon Wsparcia Rodziców - wrzesień 2014 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 wrzesień 2014 r.
1-30 września 2014 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 21

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 6
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 7

Opis wybranych spraw i problemów

We wrześniu nadal zajmowaliśmy się sprawą samotnych matek z Ośrodka Interwencji Kryzysowej – pomagaliśmy im m. in. w uzyskaniu mieszkań socjalnych. Trzy rodziny znalazły się na listach oczekujących na mieszkania i złożyły wnioski o przedłużenie pobytu w ośrodku, w którym się obecnie znajdują. Dwie rodziny opuściły ośrodek i wspólnie wynajęły mieszkanie. Odbyło się spotkanie w OIK koordynatora Telefonu Wsparcia z przedstawicielami Biura Polityki Socjalnej, kuratorem, dyrekcją ośrodka – na spotkaniu tym podjęto ważne decyzje dotyczące pomocy rodzinom dotkniętych bezdomnością. Fundacja wpłynęła na dalsze działania wymienionych instytucji m. in. poprzez złożenie stosownych pism. Cały czas monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z matkami.  Szczegóły sprawy w sierpniowym raporcie Telefonu Wsparcia.

Nadal zajmowaliśmy się sprawą opisaną w lipcowym raporcie - matki z trójką dzieci, której w wyniku nieuzasadnionych działań ograniczono prawa rodzicielskie. Dla tej rodziny okres wakacji był czasem wielkiej radości. Dzięki pomocy koordynatora Telefonu Wsparcia został złożony wniosek do sądu o urlop wakacyjny dla dzieci, który został pozytywnie rozpatrzony. Po kolejnym wniosku okazało się, że synowie zostają w domu z mamą. Nadal jednak pozostał nadzór kuratora. Zagrożenie odebraniem dzieci nastąpiło w momencie, kiedy rozpoczęły się  problemy z najstarszym synem - prawdopodobnie dziecko ma autyzm (jest w trakcie diagnozy) oraz fobię szkolną. Chłopiec był przed wakacjami w szpitalu psychiatrycznym, a drugi z synów był w domu dziecka. Starsze dziecko nie chce chodzić do szkoły, co jest spowodowane chorobą.  Zgodnie z naszymi wskazaniami mama bierze udział w warsztatach rodzicielskich, uczęszcza  na terapię psychologiczną  z chorym synem. Skierowaliśmy ją również do Fundacji Synapsis (fundacja zajmuje się dziećmi autystycznymi) by uzyskać diagnozę.

Zgłosiła się do nas rodzina, wobec której przedszkole wystosowało pozew o ograniczenie praw rodzicielskich z powodu kłopotów z dzieckiem. Rodzicom zarzucono nieudolność wychowawczą. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez OPS i kuratora nie wskazywał na dysfunkcje rodziny. Koordynator Telefonu Wsparcia nadał kierunek sprawie, zaproponował zebranie opinii z poradni zdrowia oraz od sąsiadów - rodzina otrzymała pozytywne opinie. Rodzice skorzystali z warsztatów wychowawczych oraz przeprowadzili dziecku badania, które wskazały na zespół Aspergera. Sprawa w sądzie zakończyła się sukcesem.

W tym miesiącu kontaktowali się z nami pracownicy różnych instytucji. Pomagaliśmy m. in. pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  Jej podopieczna, wychowanka domu dziecka, oddała swoje nowo narodzone dziecko do placówki z myślą o adopcji, jednak nie zrzekła się praw rodzicielskich. Po kilku tygodniach postanowiła dziecko odzyskać. Jednak zgodę na powrót dziecka do matki musi wydać sad i ocenić sytuację, w której się teraz znajduje, a nie jest ona dobra: dziewczyna nie ma żadnego wsparcia społecznego, nie ma rodziny, pracy, mieszkania, wykształcenia. Pracownik OIK bardzo chciał jej pomóc odzyskać dziecko i zapewnić mieszkanie. Koordynator Wsparcia Telefonu polecił kontakt z asystentem rodziny, który jest zobowiązany opracować plan pracy z rodziną i skoordynować z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. Dziewczyna spełniała warunki, aby zostać objęta programem pomocy w wyjściu z bezdomności, realizowany przez OPS. Skierowaliśmy pracownicę do Wydziału Polityki Społecznej, a także do Dzielnicowego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz zaproponowaliśmy kontakt z Fundacją Korale, realizującej program "Odzyskać Dziecko".

Telefon Wsparcia

------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas