Telefon Wsparcia Rodziców - wrzesień 2013 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW, wrzesień 2013 r.
1-30 września 2013 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 21Zgłoszenia rodzin którym odebrano dzieci: 6


Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8


Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 7
Opis wybranych spraw:

Sukcesem zakończyła się rozprawa rodziny z okolic Lublina, której sprawa trafiła do sądu za sprawą szkoły. Rodzicom, dzięki ścisłej współpracy z koordynatorem Telefonu Wsparcia, udało się zebrać szereg dokumentów udowadniających niekompetencję pracowników szkoły oraz brak pomocy ze strony instytucji państwowych. Wykazali absurd zarzucanych im nieprawidłowości w opiece nad dzieckiem. Sąd musiał odnieść się do pomówień i jakoś je skomentować ale co najważniejsze skrytykował instytucje biorące udział w sytuacji. Zwrócił uwagę na to, że szkoła nie wywiązała się z obowiązków i zastosowała nie właściwą ingerencje.

Toczą się dalsze losy małżeństwa, w którym kobieta jest osobą niepełnosprawną ruchowo w głębokim stopniu. Rodzice czekają na kolejną rozprawę podczas, której sąd będzie oceniał sytuację dziecka. Niestety Sprawa z ZUS - em w związku z urlopem macierzyńskim skończyła się nie przyznaniem ojcu takiej możliwości. 

W tej sprawie będziemy starać się o interwencje ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Historia matki, której odebrano córeczkę w szpitalu doczekała się kontynuacji w artykule w Rzeczypospolitej. Roczne dziecko już od 10 miesięcy znajduje się poza domem a sprawa nie może doczekać się finału w sądzie. Kolejne rozprawy nie przynoszą rozstrzygnięcia. W Ministerstwie Sprawiedliwości wnieśliśmy o nadzór nad pracą sądu i kuratora. Zgłosiła się do nas rodzina, wobec której poradnia psychologiczno pedagogiczna wystosowała pozew o ograniczenie praw rodzicielskich z powodu rezygnacji z usług poradni. Rodzice zgłosili się dobrowolnie ze względu na opóźnienie mowy dziecka . W ocenie rodziców terapia nie przynosiła efektów a dodatkowo kontakt z poradnią pozostawiał wiele do życzenia. Rodzice dziecka zdecydowali przenieść dziecko do prywatnego specjalisty. Brak komunikacji w instytucji doprowadził do ingerencji sądu w rodzinie która świadomie podeszła do problemu dziecka i szukała kompetentnej porady. Obecnie rodzice muszą borykać się ze zdobywaniem zaświadczeń potwierdzający ich zaangażowanie w wychowanie dziecka.

Telefon Wsparcia
----------------------
Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas