Telefon Wsparcia Rodziców - styczeń 2017 - sprawozdanie

pozostałe sprawozdania z 2017 roku
--------------------
Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW, styczeń 2017 r.

1-31 stycznia 2017 r.

Liczba zgłoszeń: 12

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 2
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 6

Opis wybranych spraw i problemów:

Ośrodek Pomocy Społecznej powinien najpierw starać się pomóc naprawić sytuację rodziny, ale często wybiera prostą drogę w postaci przeniesienia dzieci do rodziny zastępczej. Głównie narażone są rodziny, które w jakiś sposób są osłabione swoją sytuacją, np. w przypadku pogorszenia warunków materialnych czy choroby. W takiej sytuacji znaleźli się niepełnosprawni rodzice - ojciec urodził się z niepełnosprawnością, mama w wyniku wypadku została kaleką. Rodzina mieszka w lokalu socjalnym, bez ciepłej wody i gazu. Oboje rodzice pracują, matce przyznana została również renta. Nie korzystają z pomocy OPS-u, a mimo to są pod nadzorem pracowników socjalnych i opieką asystenta rodziny. Jedno dziecko zostało odebrane kiedy miało 1,5 roku, drugie w trzeciej dobie wprost ze szpitala. Powodem decyzji sądu o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej były złe warunki lokalowe i niepełnosprawność rodziców. Rodzice twierdzą, że wszystkie ich problemy rozpoczęły się wraz ingerencją pracowników socjalnych w ich życie. Rodzice zgłosili się do Fundacji z prośbą o pomoc. Skarżyli się na rodzinę zastępczą, która nie pozwalała dzieciom przytulać się do rodziców. Takie zalecenia otrzymali od koordynatora pieczy zastępczej. Z powodu utrudnionych kontaktów z dziećmi Koordynator Telefonu Wsparcia interweniował w PCPR. Rodzice otrzymali również informację o swoich prawach i pomoc przy składaniu wniosków do sądu. Po interwencji pracownika Fundacji rodzina zastępcza nie utrudniała już rodzicom kontaktów z dziećmi.

Przyczyną zainteresowania pracowników socjalnych rodziną, która zwróciła się do Fundacji o pomoc, była choroba matki -  cukrzyca i padaczka oraz impulsywny charakter ojca. Rodzice opiekowali się 12-letnią córką. Według urzędników mężczyzna stosuje przemoc słowną wobec rodziny i w związku z tym zaproponowali matce konsultacje psychologiczną. Matka skorzystała z pomocy psychologa, opowiedziała o wszystkich swoich problemach. Niestety psycholog wykorzystał tę wiedzę przeciwko kobiecie i przekazał informacje pracownikom OPS-u. Ojcu założono Niebieską Kartę, a matkę zmuszono do leczenia psychiatrycznego pod groźbą zgłoszenia rodziny do sądu opiekuńczego. Rodzice stali się ofiarami przemocy ze strony instytucji. Przerażeni ingerencją służb pomocowych w ich dotychczas stabilne życie. zgłosili się do Fundacji. Koordynator dostarczył rodzicom informacji na temat ich sytuacji prawnej, procedur oraz uprawnień urzędników. Doradził, jakie kroki mają podjąć w tej sytuacji.

Sukcesem zakończyła się sprawa pani Katarzyny z Niska. Jesienią 2014 roku postanowieniem sądu w Nisku, na podstawie niesprawdzonych i nieprawdziwych oskarżeń, dwójka dzieci pani Katarzyny została umieszczona w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Osoba donosząca na matkę od pięciu lat leczyła się psychiatrycznie. Matka codziennie pokonywała 20 km do domu dziecka, aby ułożyć dzieci do snu. W maju 2015 r. decyzją sądu dzieci zostały przeniesione do Wioski Dziecięcej oddalonej 120 km od domu. Pani Katarzyna urodziła w tym czasie czwarte dziecko. Zgłosiła się do Fundacji po pomoc. Odtąd była w stałym kontakcie z koordynatorem Telefonu Wsparcia. Dwa razy w tygodniu mąż woził ją z nowonarodzonym maleństwem do domu dziecka. Maluchy są z nią silnie związane emocjonalnie, co potwierdzają również opinie specjalistów. Matka czyniła wszelkie starania, aby odzyskać pełnię władzy rodzicielskiej. Wykonując zarządzenia sądu regularnie uczęszczała na indywidualną terapię psychologiczną oraz zajęcia Szkoły dla Rodziców. Niemal co miesiąc kobieta składała wniosek o urlopowanie dzieci na weekend oraz na święta. Zgodę, przez 17 miesięcy pobytu dzieci w placówkach, otrzymała jedynie 5 razy, mimo możliwości przeprowadzania kontroli pobytu dzieci w domu rodzinnym przez stosowne służby. Nasza Fundacja z pomocą wolontariuszy zorganizowała zbiórkę żywności i ubrań dla dzieci oraz wizytę u specjalisty dla dzieci w związku z problemami emocjonalnymi jakie pojawiły się  na skutek umieszczenia ich w placówce. Dzieci zostały przebadane przez lekarza z Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Pomogliśmy również zorganizować pomoc prawną. Dzięki zmianie składu sędziowskiego, pani Katarzyna pod koniec zeszłego roku odzyskała dzieci. Rodzina nadal pozostaje pod opieką Fundacji i jest w stałym kontakcie z koordynatorem Telefonu Wsparcia.

---------------------------

Pomoc świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

Wszyscy, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu Telefonu Wsparcia mogą przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem "Darowizna na cele statutowe'', z dopiskiem "Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas