Telefon Wsparcia Rodziców - sierpień 2015 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 sierpień 2015 r.
1-31 sierpnia 2015 r.

​Liczba zgłoszeń: 21

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 10
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 6

Opis wybranych spraw i problemów:

Do Telefonu Wsparcia zgłosiła się rodzina, której problemy rozpoczęły się wraz z pierwszą wizytą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Matka zwróciła się o pomoc do swojego dobrego znajomego, pracownika wspomnianego MOPS-u, w zorganizowaniu spotkania z psychologiem, ponieważ była w gorszej formie psychicznej. Pracownik MOPS-u na podstawie tej wizyty założył mężowi kobiety niebieską kartę i skierował sprawę do sądu o wszczęcie postępowania w sądzie rodzinnym o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Odbyły się badania w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym, które wskazywały na przemoc psychiczną polegającą na braku zaspokojenia niektórych potrzeb emocjonalnych dziecka. O przemocy miał świadczyć również nieustępliwy charakter ojca, który w przyszłości ma źle wpływać na kontakty z synem. W rzeczywistości ojciec jest autorytetem dla dziecka i istnieje między nimi silna więź emocjonalna. Przed rozprawą sądową rodzice pełni obaw zadzwonili do koordynatora Telefonu Wsparcia. Jak większość rodzin zgłaszających się do nas nie wiedzieli, że mają prawo wglądu w akta sprawy. Pierwszą czynnością było sprawdzenie dokumentacji, na podstawie której sąd chciał ograniczyć prawa rodzicielskie, a następnie przygotowanie się do sprawy. Choć sytuacja rodziny nie wyglądała dobrze, sprawa zakończyła się sukcesem. Zgromadzone przez rodziców dokumenty, dobre opinie, psychologiczne wykształcenie rodziców oraz brak dowodów na przemoc, pozwoliły zakończyć postępowanie już na pierwszym posiedzeniu sądu.

W sierpniu do Telefonu Wsparcia zgłosiła się matka samotnie wychowująca trójkę dzieci. Historia zaczęła się dramatycznie. Kobieta w trzeciej ciąży i z dwoma córkami została wyrzucona z rodzinnego domu przez chorą psychicznie babcię. Znalazła się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i tam urodziła trzecie dziecko. Sytuacja w jakiej się znalazła groziła jej odebraniem dzieci. W tym czasie znalazło się miejsce dla niej i dzieci w Domu Samotnej Matki. Na wniosek sądu rodzina została objęta nadzorem kuratora. Współpraca rodziny z urzędnikiem układa się bardzo dobrze. Z pomocą koordynatora Telefonu Wsparcia ruszyła procedura uzyskania mieszkania komunalnego. Pracownik naszej Fundacji interweniował w tej sprawie u burmistrza. Ponadto matka podejmuje dorywcze prace, co pozwala na jej usamodzielnienie. Jest duża szansa, że w krótkim czasie rodzina wynajmie mieszkanie i spokojnie będzie czekać na lokal z zasobów miasta.

W sierpniu nadal pomagaliśmy rodzinie z Podkarpacia. Udało się wynająć dla rodziny duże mieszkanie (60 m2), do którego się przeprowadzili. Upadł więc główny zarzut sądu: ciasnota i złe warunki lokalowe. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu krakowskiej kancelarii prawnej "Struzik, Winkler - Adwokaci", która reprezentuje rodzinę pro publico bono. Koordynator Telefonu Wsparcia jest w codziennym kontakcie z matką dzieci. Rodzice są przygnębieni przeciągającą się rozłąką z dziećmi. Ojciec dzieci został w ostatnich dniach przebadany przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny. Samo badanie trwało osiem godzin, przez cały czas towarzyszył ojcu prawnik. Opinii z badania jeszcze nie znamy. Nasza Fundacja wysłała do rodziny dwóch psychologów z Warszawy, którzy przeprowadzili badanie, dzięki któremu zyskaliśmy materiał dowodowy, który przed sądem będzie świadczyć na korzyść rodziny. Wystąpiliśmy też w obronie rodziców w związku z bezpodstawnymi atakami pracowników domu dziecka w mediach.

--------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas