Telefon Wsparcia Rodziców - sierpień 2013 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Telefonu Wsparcia - sierpień 2013 r.

1-31 sierpnia 2013 r.

 

Liczba zgłoszeń ogółem: 12


Zgłoszenia rodzin którym odebrano dzieci: 3

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 5

Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 4


Opis wybranych spraw:

Niestety nadal w toku jest sprawa noworodka oraz dwulatki odebranych rodzicom pod koniec czerwca. Pracownik socjalna, początkowo nieprzychylna rodzinie jest w obecnej chwili przekonana o tym, że dzieci powinny być z rodzicami w domu. Mija już dwa miesiąc kiedy dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej a pierwsza rozprawa w tej sprawie wyznaczona jest dopiero na wrzesień. Pochopność z jaką dzieci zostały odebrane rodzicom oraz powolność działania sadów, jest kolejnym dowodem na wadliwość procedur związanych z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie.

 

Zgłosiła się po pomoc rodzina oskarżona przez MOPS o zaniedbania wobec 3 swoich dzieci. Dzięki stałemu kontaktowi i informacji udzielonej przez naszą Fundację, w czasie pierwszej rozprawy sądowej rodzicom udało się uniknąć przydziału nadzoru kuratorskiego. Sąd przychylnie ustosunkował się do odwołania rodziców i poddał w wątpliwość rzetelność przedstawionych przez MOPS faktów. Kolejna rozprawa powinna przynieść ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie i zakończyć przykrą sytuację w jakiej znalazła się rodzina.

 

W ostatnim miesiącu wakacji sporo zgłoszeń dotyczyło obaw rodziców związanych ich współpracą ze szkołą. Głównym celem Telefonu wparcie takich przypadkach jest udzielenie rodzicom informacji na temat zakresu praw i obowiązków szkoły.W szczególności rodzice dzieci przewlekle chorych, niepełnosprawnych lub posiadających zaświadczenia o dysfunkcjach spotykają się z brakiem odpowiedniego przygotowania ze strony kadry szkolnej. W wielu przypadkach zarówno pedagogom jak i psychologom szkolnym brakuje podstawowej wiedzy na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami. Szkoła chcąc zrzucić z siebie odpowiedzialność za zapewnienie tym dzieciom odpowiedniego wsparcia i warunków do nauki oddaję sprawy do sądów rodzinnych

 

Przykładem efektu takich działań jest między innymi sprawa rodziny z okolic Lublina, którą zajęliśmy się w tym miesiącu. Jedna z nauczycielek doprowadziła do wystąpienia szkoły przeciwko rodzicom z pozwem o ograniczenie praw rodzicielskich ze względu na rzekomą demoralizacje dziecka. Opinia wydana przez dyrekcję ma prawdopodobnie na celu tuszować poważne nadużycia i zaniedbania ze strony szkoły. Nasza pomoc tej rodzinie skoncentrowała się na kompletowaniu odpowiednich dokumentów, które będą wystarczające do tego, aby zrównoważyć dokumenty wystawione przez szkołę przeciw rodzinie i uchronić dziecko przed rozdzieleniem z rodzicami.

 

Telefon Wsparcia
----------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez 
Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas