Telefon Wsparcia Rodziców - październik 2016 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW, październik 2016 r.
1-31 października 2016 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 18

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 7
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 3
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 8

Opis wybranych spraw i problemów:

Bezrobotna i samotna matka wychowująca dwójkę nastolatków korzystała z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze względu na świadczenie 500 plus, w czerwcu kobieta zrezygnowała ze wsparcia GOPS-u. W lipcu nagle pod drzwiami mieszkania rodziny pojawiła się pani kurator. Matka nie wpuściła jej, ponieważ nie miała wiedzy  o tym, że rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim. W sierpniu ponownie pojawiła się kurator, ale tym razem z osobami towarzyszącymi. Kobieta nie czuła się w obowiązku wpuszczać do mieszkania obcych osób. We wrześniu matka niespodziewanie otrzymała pismo z sądu informujące o wszczętym postępowaniu dotyczącym władzy rodzicielskiej. Na początku października ponownie przyszedł kurator. Kobieta tym razem otworzyła drzwi i pozwoliła przeprowadzić wywiad środowiskowy. Zaraz też otrzymała wezwanie  na posiedzenie sądu rodzinnego. Okazało się, że pracownik socjalny zgłosił rodzinę, ze względu na brak współpracy z  GOPS-em i zaprzestanie korzystania z zasiłków. Rodzina w porozumieniu z fundacją zebrała opinie na swój temat na dowód prawidłowego funkcjonowania. Sąd na podstawie zebranych opinii uchylił decyzję o nadzorze kuratorskim.

Bardzo często zgłaszają się do nas rodziny biologiczne skonfliktowane z rodzinami zastępczymi. Nieporozumienia dotyczą głównie ustalenia kontaktów z dziećmi. Z takim problemem zgłosiła się do nas mama czterolatka, który od trzech lat jest w pieczy zastępczej. Z powodu przejściowych problemów zdrowotnych matki, dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej. Odzyskanie dziecka wiąże się z wieloma zobowiązaniami, które instytucje pomocowe namnażają z każdym miesiącem. Po wywiązaniu się z dotychczasowych obietnic, jakich rodzic się podjął, sąd rodzinny egzekwuje co rusz nowe deklaracje. W tym czasie mijają lata, a więzi między biologiczną matką i jej dzieckiem ulegają osłabieniu. Dziecko nawiązuje relacje w nowej rodzinie, a matkę traktuje jak ciocię, z którą niekoniecznie chce się widywać. W zgłoszonym przypadku, nawet sądownie uregulowane kontakty były regularnie odwoływane z powodu choroby dziecka albo niedyspozycji malucha. Kiedy odbyła się rozprawa na której matka miała być pozbawiona władzy rodzicielskiej, rodzina zastępcza poinformowała kobietę, że już nie ma prawa widywać dziecka. Sprawa została odroczona, bo matka powołała świadków. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym, niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Niezależnie więc od decyzji sądu, działania rodziny zastępczej były niezgodne z prawem. W takich sytuacjach  Fundacja informuje rodziców o ich prawach i interweniuje u koordynatora pieczy aby pouczył rodziców zastępczych. We współpracy z Fundacją matka biologiczna przygotowuje się do kolejnej rozprawy o przywrócenie jej całkowitej władzy rodzicielskiej.

Zwracają się do nas również pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej. Tym razem odezwała się asystentka opiekująca się rodziną, która straciła dzieci na skutek pomówień. Skonfliktowana z rodzicami ciotka, doniosła na policję o stosowaniu przemocy w domu.  Sprawa trafiła do prokuratury. Toczyło się postępowanie, które oczyściło rodziców z zarzutów. Jednak ograniczono im władzę poprzez umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej właśnie u tej cioci.  Matka zastępcza nie pozwala rodzicom na spotkania z chłopcami. Szkoły do których dzieci uczęszczają nie pozwalają na to, aby rodzice biologiczni pojawiali się u synów. Rodzina złożyła apelację od wyroku. Jednak sąd okręgowy podtrzymał wyrok sądu rejonowego. Rodzice są zrozpaczeni. Postępowanie już nie toczy się wokół przemocy, ale zaniedbań rodziców, w sytuacji gdy wcześniej nikt nie miał zastrzeżeń co do funkcjonowania rodziny. Walka o dzieci zaczyna się praktycznie od początku. Rodzice złożyli wniosek do sądu rejonowego o przywrócenie pełnej władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów z dziećmi. Fundacja koordynuje działania rodziców pomagając w odzyskaniu synów.

--------------

Pomoc świadczona jest całkowicie bezpłatnie.
Wszyscy, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu Telefonu Wsparcia mogą przekazać 
darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem "Darowizna na cele statutowe'', z dopiskiem "Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas