Telefon Wsparcia Rodziców - marzec 2014 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 marzec 2014 r.
1-31 marca 2014 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 33

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 12
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 15
Telefony od osób pracujących w instytucjach: 1

Opis wybranych spraw i problemów:

W marcu zwróciły naszą uwagę sprawy, w których rodzice dowiadują się o istnieniu Telefonu Wsparcia w ostatniej chwili. Zdąża się, że rodzice wykonują telefon dzień przed rozprawą. W takich przypadkach nie ma czasu na proceduralne przygotowanie do rozprawy. Koncentrujemy się wówczas na psychologiczno- emocjonalnym wsparciu, uporządkowaniu faktów i przygotowaniu rodziców do rozmowy w bardzo stresujących warunkach.

W dalszym ciągu pomagaliśmy rodzinie wielodzietnej, w tym trójka dzieci z poważnymi alergiami, która ma poważne problemy lokalowe. Rodzina ubiegała się o mieszkanie socjalne, miała problemy w kontaktach z urzędnikami - proponowano im lokale, które nie nadawały się do funkcjonowania z dziećmi, zwłaszcza z niemowlakiem. W mieszkaniu była pleśń, brak podstawowych mediów. Podjęliśmy w tej sprawie interwencję u władz gminy.

Wspieramy ojca, który zgłosił się do naszej Fundacji w walce o prawa do kontaktów z odebranymi dziećmi - dwoje dzieci znajduje się w pieczy zastępczej. Pojawił się problem z kontaktem z osobami odpowiedzialnymi za opiekę nad dziećmi. Utrudniono kontakt, zarówno rodziców jak i rodzeństwa.

----------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas