Telefon Wsparcia Rodziców - maj i czerwiec 2013 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW

1-31 maja 2013 r. oraz 1-30 czerwca 2013 r.


Liczba zgłoszeń ogółem: 28

 

Zgłoszenia rodzin którym odebrano dzieci: 4

Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11

Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 13


Opis wybranych spraw i problemów:

 

1. Sprawa małżeństwa, któremu groziło odebranie niemowlęcia z powodu niepełnosprawności ruchowej matki. Szpital uruchomił procedurę, której konsekwencją było przyznanie rodzinie kuratora. Obecnie ojciec dziecka zrezygnował z pracy aby opiekować się córką. Pomimo opłacanych składek ZUS odmówił mu prawa do zasiłku z tytułu rodzicielstwa i sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, ponieważ przepisy nie uwzględniają przejścia ojca na płatny urlop macierzyński z powodu niepełnosprawności żony. GOPS przyznał rodzinie jedynie 71 zł miesięcznie dodatku na dziecko. W tej chwili rodzina ma na swoje utrzymanie rentę kobiety w wysokości 750 zł oraz dodatek na dziecko. Po pierwszej rozprawie sądowej rodzice zostali skierowanie na badania psychologiczne. Wspieramy ojca w pozyskaniu świadczeń socjalnych niezbędnych do utrzymania, tak aby sąd nie odebrał dziecka z powodu niewystarczającego przychodu w rodzinie.

2. W ostatnich dniach zajeliśmy się sprawą 3 tygodniowego noworodka i dwulatki, odebranych rodzicom. Rodzina dzieli mieszkanie z innym członkiem rodziny, który jest alkoholikiem. W czasie jedynego, 20 minutowego spotkania Pani kurator oświadczyła, że rodzice muszą zmienić swoją sytuację mieszkaniową w przeciwnym razie zostaną im odebrane dzieci. Już po kilku dniach dzieci, decyzją sądu zostały rozdzielone i przekazane do rodzin zastępczych w miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od rodziców. Noworodek w czasie gdy oddzielono go od matki był karmiony piersią. W tym przypadku wyjątkowo bardzo dobrze układa się współpraca z opieka społeczną oraz pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szybka interwencja oraz wspólne działanie ze strony instytucji dają szansę na anulowanie decyzji sądu w ciągu najbliższego tygodnia. Mamy nadzieje, że sąd weżmie pod uwagę pozytywne opinie opieki społecznej oraz fakt, że dla 3 tygodniowego noworodka najważniejsza jest bliskość z matką oraz możliwość bycia karmionym piersią.

3. Mimo intensywnych działań i zaangażowania ze strony prawnika dopiero w połowie lipca mają zostać roztrzygnięte losy niemowlaka z Polkowic. Dziewczynka ma w tej chwili 7 miesięcy, została odebrana matce ponad trzy miesiące temu. Powolność procedur sądowych jest w tym przypadku trudna do wytłumaczenia. Dodatkowo dziewczynka przebywając w Domu Dziecka przewlekle choruje, a to rodzi watpliwości jeśli chodzi o jakość sprawowanej nad nią opieki.

4. Na koniec bardzo dobra wiadomość na temat rodziny borykającej się z bezdomnością, której sprawa trafiła do nas pod koniec kwietnia. Rodzinie udało się w tym tygodniu otrzymać decyzję o otrzymaniu mieszkania socjalnego. Przez ostatnie dwa miesiące dzięki pomocy ze strony darczyńców oraz osób współpracujących z Fundacją, rodzinie udało się przetrwać do tego momentu, tak aby uniknąć odebrania dzieci z powodu bardzo trudnych warunków mieszkaniowych.

Telefon Wsparcia
----------------------
Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez 
Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas