Telefon Wsparcia Rodziców - maj 2017 - sprawozdanie

pozostałe sprawozdania z 2017 roku
--------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW
1-31 maja 2017

Liczba zgłoszeń:  20
Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci:  7
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:  6
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi:  7

Opis wybranych spraw i problemów:

Nie zawsze w rodzinach jest wszystko tak jak zaplanujemy. Nie raz pojawiają się problemy zdrowotne, rodzice tracą pracę, wtedy żyje się biedniej. Ale dzieci są szczęśliwe, czyste, zadbane, mocno związane z rodzicami. Rodzice starają się podołać trudnościom i korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Niestety przydzielony asystent bardzo źle ocenia funkcjonowanie rodziny, które nie mieści się w ramach wyznaczonych przez obowiązujące wzory. Taka rodzina z Wielkopolski skontaktowała się z Fundacją, ale dzieci już były umieszczone w rodzinie zastępczej. Notatki asystenta opisujące niezaradność życiową i niewydolność wychowawczą doprowadziły do odebrania dzieci, które były szczęśliwe z rodzicami, mimo że żyły skromnie. Fundacja pomaga rodzicom odzyskać dzieci, ale zawsze jest to długa i trudna droga. Rodzice muszą wykazać, że są dobrymi rodzicami i będą w stanie zaspokoić  wszystkie potrzeby dzieci.

W Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim uczestniczyliśmy w kolejnej sprawie dotyczącej odebrania dzieci młodej mamie pani Klaudii Rajchert. Brutalna interwencja w rodzinie zakończona dramatycznym odebraniem dzieci z powodu błędnej oceny sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego zaburzyła spokojne życie malutkich dzieci i ich matki. Kobieta zamiast pełnić rolę matki i opiekować się dziećmi, czas spędza na spotkaniach zespołu do spraw oceny sytuacji dzieci, na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego (założona Niebieska Karta ponieważ matka broniła dzieci przed zabraniem) na posiedzeniach sądu, gdzie mimo wielu dobrych opinii wciąż szuka się powodu odebrania dzieci. Sprawa zostaje znowu odroczona do 20 czerwca. Dramat rodziny nadal trwa.

Matka nastolatki zadzwoniła do Fundacji prosząc o wyjaśnienie sytuacji w jakiej się znalazła. Problemy z córką, która niechętnie chodzi do szkoły i ma dużo nieobecności, spowodowały nieoczekiwaną wizytę pracowników socjalnych. Szkoła zgłosiła rodzinę do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Matka dziecka zajmuje poważne stanowisko w lokalnej instytucji państwowej, ale nie uchroniło ją to od ingerencji urzędników w jej życie rodzinne. Zaskoczona biegiem wydarzeń skontaktowała się z Telefonem Wsparcia Rodziców. Nie znała przysługujących jej praw i wszelkie informacje uzyskała w Fundacji. Nasza interwencja zatrzymała dalsze procedury zmierzające do skierowania sprawy do  sądu rodzinnego. Matka i córka porozumiały się z dyrekcją szkoły i w ten sposób uniknęły sądu.    

---------------------------
Pomoc świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

Wszyscy, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu Telefonu Wsparcia mogą przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem "Darowizna na cele statutowe'', z dopiskiem "Telefon Wsparcia''

 

 

Wesprzyj nas