Telefon Wsparcia Rodziców - maj 2014 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 maj 2014 r.
1-31 maja 2014 r.
 

Liczbę zgłoszeń ogółem: 46

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 14
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 15
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 12
Telefony od osób pracujących w instytucjach: 5

Opis wybranych spraw i problemów

Kilka majowych spraw dotyczyło zgłoszeń ze strony szkół. Bardzo często zdarza się, że pedagodzy wobec trudności we współpracy z rodzicami lub w sytuacji braku zrozumienia problemów uczniów zgłaszają sprawę do sądu. Wspieramy rodziców, których dzieci często mają kłopoty z powodu niewłaściwej diagnozy, przez co nauczyciele nie wiedzą jak z nimi odpowiednio postępować. Pomagamy zdiagnozować nieporozumienie na linii rodzic-szkoła oraz znaleźć możliwie najkorzystniejsze rozwiązanie. Przygotowujemy rodziców do rozpraw i tłumaczymy, z czego wynika sytuacja, w której się znaleźli. Ponieważ rodzice często nie znają przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czują się zagubieni i nie rozumieją tego, co się zdarzyło.

W tym miesiącu kontaktowali się z nami pracownicy różnych instytucji. Pomagaliśmy m. in. pedagogowi szkolnemu. Zauważył on, że rodzina, której dzieci uczęszczają do szkoły jest zagrożona ich odebraniem. Był mocno zaangażowany w sprawę, bardzo chciał im pomóc - wspieraliśmy go w tym działaniu. Kontaktował się z nami również pracownik instytucji, która chce założyć telefon wsparcia dla młodzieży. Był zainteresowany naszymi doświadczeniami, szukał dodatkowych informacji.

Rozpoczęliśmy również współpracę z organizacjami pozarządowymi, które w swojej działalności również zetknęły się z problemem prób odebrania dzieci na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak się okazuje, coraz częściej przemoc definiowana w ustawie jako zaniedbanie jest bardzo szeroko rozumiana. Nawet troska rodziców o zdrowie własnych dzieci może stać się podstawą do prób ich odebrania.

W maju zgłosiło się do nas wiele osób z bardzo trudnymi życiorysami. Coraz częściej pomagamy też osobom, które mają zdiagnozowane zaburzenia osobowości. W naszej organizacji wychodzimy z założenia, że każdemu należy się pomoc. Często osoby, które przez swoje problemy z komunikacją są odsyłane od jednej instytucji do drugiej i podejmują bezskuteczne działania. Staramy się podejść do każdego indywidualnie i próbujemy wspierać te osoby, co często wiąże się z wieloma rozmowami i powolnym działaniem prowadzącym do stopniowych zmian.

Telefon Wsparcia

------------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas