Telefon Wsparcia Rodziców - listopad 2015 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 listopad 2015 r.
1-30 listopada 2015 r.

​Liczba zgłoszeń: 12

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 3
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 3
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 6

Opis wybranych spraw i problemów:

Po pomoc do Telefonu Wsparcia zwróciła się specjalistyczna rodzina zastępcza, która miała pod opieką trójkę rodzeństwa z niepełnosprawnością. Na podstawie donosu wszczęte zostało postępowanie w sądzie rodzinnym i na posiedzeniu niejawnym wydano postanowienie o zabezpieczeniu dzieci. Rodzice nie mieli możliwości wypowiedzenia się w sprawie. Bez wiedzy i zgody opiekunów zapłakane dzieci zostały zabrane ze szkoły przez dyrektora PCPR-u i umieszczone w różnych placówkach. Decyzją urzędników dzieci zostały wyrwanie z prawidłowo funkcjonującej rodziny i rozdzielone. Po kilku miesiącach prokuratura umorzyła śledztwo wykazując niewinność rodziców. Niestety dzieci nie wróciły już do domu. Rodzice zastępczy mieli wzorową opinię, ale mimo to zostali pozbawieni statusu rodziny zastępczej. Podczas późniejszej kontroli w PCPR przeprowadzonej przez wojewodę stwierdzono wiele nieprawidłowości w działalności tej jednostki. Rodzice zostali wpisani ponownie do rejestru, jednak dyrektor PCPR-u nie chce oddać rodzinie na wychowanie żadnych dzieci, pomimo wielokrotnego składania wniosków. W obecnej sytuacji rodzicom pozostaje dążyć do tego, by urzędników instytucji pomocowych pociągnąć do odpowiedzialności za niedostosowanie się do obowiązującego prawa. Koordynator Telefonu Wsparcia pomaga rodzinie w ukierunkowaniu dalszych działań i pisaniu pism urzędowych.

Nadal wspieramy rodzinę rodzine z Podkarpacia w walce o powrót trójki dzieci do domu. Udało się już uzyskać bardzo istotną rzecz: przeniesienie sprawy do sądu rodzinnego w innym województwie. To szansa na obiektywne rozpatrzenie sprawy (sąd w oświadczeniach do mediów wręcz atakował rodzinę) i wielki krok w kierunku powrotu dzieci do domu. Udało się również wynająć dla rodziny duże mieszkanie, aby odeprzeć główny zarzut o złe warunki lokalowe (obie te rzeczy udały się dzięki zaangażowaniu pro publico bono krakowskiej kancelarii prawnej „Struzik, Winkler – Adwokaci”). Jesteśmy w codziennym kontakcie z rodzicami, pomagamy w zebraniu pozostałego materiału dowodowego przemawiającego na korzyść rodziny. Do rodziny pojechało na zlecenie naszej Fundacji dwóch psychologów. Musieliśmy również wystąpić w obronie rodziców w związku z bezpodstawnymi atakami pracowników domu dziecka w mediach.

-------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?

Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas