Telefon Wsparcia Rodziców - listopad 2014 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 listopad 2014 r.
1-30 listopada 2014 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 24

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 5
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 11
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 7
Zgłoszenia od osób pracujących w instytucjach: 1

Opis wybranych spraw i problemów

Zwrócił się do nas tata wychowujący samotnie czwórkę dzieci. Mama zamieszkuje na terenie Niemiec i od 3 lat pozbawiona jest praw rodzicielskich. Ojciec otrzymuje 1800 zł z funduszu alimentacyjnego - mama nie płaci zasądzonych alimentów ponieważ jest bezrobotna. Tata starał się o świadczenia rodzinne od co najmniej roku i dopiero teraz otrzymał za okres 3 miesięcy. W tym czasie złożył również wnioski o stypendia socjalne (szkolne) dla dzieci, ale ponieważ otrzymywał zasiłek rodzinny wraz z dodatkami odmówiono mu stypendiów pomimo, że obecna sytuacja ekonomiczna się pogorszyła. Ośrodek Polityki Społecznej podejrzewa mamę dzieci o pobieranie świadczeń rodzinnych na dzieci w Niemczech. Pomimo wielu pism do różnych instytucji, w tej sprawie do dziś brak jest odpowiedzi. Urząd przyjął, że krajem pierwszym w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych są Niemcy pomimo, że matka od 3 lat pozbawiona jest praw rodzicielskich i nie wywiązuje się z wypłacania alimentów. Dzieci pozostają jedynie pod opieką ojca, zawieszenie świadczeń powoduje trwałe pogorszenie ich sytuacji. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności nie można oczekiwać od niemieckich instytucji wypłaty świadczeń rodzinnych dla dzieci pozostających w Polsce. Pozbawienie świadczeń przez kraj macierzysty jest jawnym zaniechaniem pomocy społecznej. Rodzina żyje w ubóstwie, a ojcu z tego powodu grozi odebranie dzieci. Wspieramy rodzinę w kontakcie z urzędnikami.

Kolejna sprawa, którą zajmowaliśmy się w listopadzie dotyczyła rodziny z dwójką dzieci (5 i 7 lat) zastraszonej przez sąsiadkę, która pisze donosy do wszystkich możliwych instytucji.  Kontakt koordynatora Telefonu Wsparcia z rodziną pozwolił na uporządkowaniu faktów i przygotowanie rodziców do rozmowy w bardzo stresujących warunkach z kuratorem i pracownikami MOPS-u. Koordynator zalecił wgląd  do akt w Sądzie Rodzinnym, aby kontrolować dalsze postępowanie w sprawie oraz zebranie opinii w środowisku lokalnym. Rodzina czeka na termin rozprawy.

Do Telefonu Wsparcia zgłosili się po pomoc rodzice chłopca z Zespołem Aspergera. Z uwagi na stan zdrowia dziecko długo przebywało w szpitalu. Z powodu braku diagnozy lekarze szukali winy po stronie matki. W związku z podejrzeniem kobiety o zespół Münchausena dziecko zostało w sposób nagły oddzielone od matki. Ojciec (jedyny żywiciel rodziny) przerwał pracę i przejął opiekę nad dzieckiem w szpitalu. Sprawa znalazła finał w sądzie rodzinnym. Koordynator Telefonu Wsparcia wraz z rodzicami zebrali dokumentację i przygotowali się do prowadzenia czasochłonnego procesu. W toku postępowania rodzice udowodnili, że matka nie stanowi zagrożenia dla własnego dziecka. Ostatecznie sąd wydał korzystny wyrok dla rodziny. Niestety inny lekarz biegły sądowy wnioskuje o umieszczenie dziecka w szpitalu psychiatrycznym na przymusowe miesięczne leczenie farmakologiczne, czemu stanowczo sprzeciwiają się rodzice i lekarz, który od lat prowadzi leczenie dziecka bez leków z dużym sukcesem. Sprawa jest w toku i na bieżąco monitorowana przez naszą Fundację.

Telefon Wsparcia

-----------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas