Telefon Wsparcia Rodziców - lipiec 2017 - sprawozdanie

pozostałe sprawozdania z 2017 roku
-------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW, 1-31 lipca 2017

Liczba zgłoszeń:  25

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci:  8
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci:  7
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10 

Opis wybranych spraw i problemów:

-Matka, której zarzucono deficyty psychiczne, zgłosiła się o pomoc w odzyskaniu syna. Na postawie donosu o znęcaniu się nad dzieckiem rodzinę objęto nadzorem kuratora. Matka otrzymała również wsparcie asystenta. Sąd zdecydował umieścić dziecko u babci, która pełniła rolę rodziny zastępczej. Kobieta spełniła oczekiwania sądu. Skończyła studia, podjęła pracę i uporządkowała mieszkanie, które wcześniej zagracone było książkami. Pomogliśmy matce napisać wniosek do sądu o przywrócenie w pełni władzy rodzicielskiej. Sprawa zakończyła się powrotem dziecka do mamy.

-Do Fundacji często zgłaszają się rodzice dzieci, z którymi szkoła nie radzi sobie w związku z chorobą dziecka. W lipcu trafiła do nas samotna mama bliźniaków.  Jedno z nich ma zdiagnozowane ADHD. Mama opisuje chłopca jako odpowiedzialnego, wrażliwego i kreatywnego. Ma bardzo dobry kontakt z drużynowym i nie sprawiał problemów na wyjazdach z harcerzami. Łączą go bardzo dobre relacje z ministrantami czy księdzem w parafii. Natomiast w szkole nauczyciele mają kłopoty z zachowaniem ucznia. Dziecko nie sprawiało większych trudności w domu, dopóki pedagog nie zaczął pracować z uczniem. Konflikt z dyrekcją szkoły rozpoczął się w momencie, kiedy mama zrezygnowała z indywidualnych spotkań z pedagogiem. Powodem były nadużycia i przekroczenie kompetencji. Podczas spotkań omawiane były zagrożenia patologią i insynuowana była przemoc domowa, z którą dziecko nigdy nie miało kontaktu. Tematy poruszane na spotkaniach z pedagog burzyły dotychczasową pracę matki i specjalistów z dzieckiem. W rozmowach z uczniem podważała wartości przekazywane w rodzinie. Chłopiec zarzucał matce, że jakiekolwiek wymagania z jej strony są bezprawnymi naciskami i przemocą. Straszył ją policją. Przestał chodzić na zbiórki. Matka bardzo troszczyła się o syna. Chłopiec uczęszczał na warsztaty socjoterapeutyczne, na terapię rodzinną z mamą, na indywidualną terapię behawioralno-poznawczą. Specjaliści przywrócili autorytet matki i poczucie bezpieczeństwa chłopcu. Matka uczęszcza na warsztaty umiejętności rodzicielskiej. Niestety pomimo ciężkiej pracy matki nad chorym dzieckiem szkoła nie realizująca zaleceń z orzeczenia, zgłosiła rodzinę do sądu rodzinnego. W domu pojawił się kurator w celu przeprowadzenia wywiadu  środowiskowego. Warunki materialno- bytowe opisał jako dobre, ale źle postrzega konflikt ze szkolą, nie biorąc pod uwagę starań matki i zespołu specjalistów z poza placówki, którzy pracują z dzieckiem. Zaproponował kobiecie wystąpienie o asystenta rodziny z OPS-u. Matka współpracuje z Fundacją, korzysta z naszych porad i  wspólnego pisania pism sądowych.

-Skontaktowała się z Fundacją  samotna mama nowonarodzonego dziecka. Pielęgniarka środowiskowa na wizycie domowej stwierdziła, że dziecko karmione piersią za mało przybywa na wadze i ma pleśniawki. Pomimo, że niedowaga była bardzo niewielka, a noworodek zaraz przybrał na wadze i pleśniawki zostały wyleczone,  pielęgniarka środowiskowa zgłosiła matkę do Ośrodka Pomocy Społeczne. W domu pojawił się pracownik socjalny i podsunął kobiecie zgodę na objęcie ją opieką asystenta rodzinnego.  Dziecko chowa się zdrowo, jednak do domu zaczęła przychodzić asystentka. Matka czuje się osaczona i nachodzona przez obce osoby, pracownika socjalnego i asystenta. Kobieta nie korzysta z zasiłków oferowanych przez OPS. Zrozpaczona częstymi wizytami zakłócającymi ład rodzinny zadzwoniła do Fundacji. Dowiedziała się od nas, że asystent nie jest obowiązkowy i można z niego w każdej chwili zrezygnować. Niestety sprawa trafiła do sądu rodzinnego i rodzinę odwiedził kurator. Kobieta zamiast cieszyć się macierzyństwem musi bronić spokoju swojej rodziny. Matka jest z nami w stałym kontakcie. Przekazujemy mamie wiedzę o jej prawach i obowiązujących przepisach oraz przygotowujemy do sprawy w sądzie rodzinnym.

-----------------------------------------
Pomoc świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

Wszyscy, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu Telefonu Wsparcia mogą przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem "Darowizna na cele statutowe'', z dopiskiem "Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas