Telefon Wsparcia Rodziców - lipiec 2013 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Telefonu Wsparcia - lipiec 2013 r.

1-31 lipca 2013 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 16


Zgłoszenia rodzin którym odebrano dzieci: 4
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 9
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 3

 

Opis wybranych spraw i problemów:

1. Wciąż brak rozstrzygnięcia sprawy z Polkowic. Sąd podtrzymał decyzję o ,,zabezpieczeniu'' czyli dalszym rozdzieleniu 7 miesięcznego dziecka od mamy. Adwokat, który zajął się sprawą na prośbe Fundacji oraz asystent rodziny, który od początku pomaga rodzinie i zgłosił się do Telefonu Wsparcia, mają nadzieję, że obecny stan dowodowy przyczyni się do ostatecznej decyzji powrocie dziewczynki do domu rodzinnego.

2. Sprawa dwójki dzieci (3 tygodniowego noworodka i dwulatki) odebranych rodzicom doczekała się, dzięki naszej interwencji, wsparcia ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawa przestała być lekceważona. W tej chwili rodzina czeka na pomoc gminy mającej na celu stworzenia jej odpowiednich warunków mieszkaniowych.

3. Do Telefonu zgłosiła się matka, która była ofiarą przemocy ze strony męża. Ze względu na działanie kuratora rodzinnego ograniczono jej prawo do opieki nad trzyletnią córeczką. Tym samym jako ofiara przemocy zamiast wsparcia stała się dodatkowo ofiarą ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Po włączeniu się w sprawę koordynatora Telefonu Wsparcia okazało się, że wszystkie instytucje biorące udział w odebraniu dziecka wyrażają się o matce w bardzo przychylny sposób a przeniesienie dziewczynki do rodziny zastępczej było całkowicie nieuzasadnione. Za namową koordynatora Telefonu Wsparcia kobieta stara się o otrzymanie prawa do urlopowania córeczki oraz czeka na termin rozprawy, która mamy nadzieje skończy się przywróceniem jej pełni praw rodzicielskich.


Telefon Wsparcia
----------------------
Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez 
Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

Wesprzyj nas