Telefon Wsparcia Rodziców - kwiecień 2014 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 kwiecień 2014 r.
1-30 kwietnia 2014 r.

Liczba zgłoszeń ogółem: 28


Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 10
Telefony od osób pracujących w instytucjach: 6

Opis wybranych spraw i problemów

Nieustannie powtarzają się sprawy, w których nieuzasadnione zgłoszenie do sądu wystosowane jest przez pracowników szpitala. Rodzice spędzający dnie i noce ze swoim dzieckiem w szpitalu, w bardzo trudnych warunkach, bywają surowo i błędnie ocenieni przez personel. Stresująca sytuacja spowodowana chorobą dziecka, nieprzespane noce, ciągły niepokój o własne dziecko sprawiają, że rodzicom zdarza się reagować emocjonalnie. Niestety nie zawsze spotykają się ze zrozumieniem i bywa że pracownik szpitala zgłasza rodziców do sądu jako zagrażających dziecku.
W jednej z takich spraw, dzięki pomocy pracowników Telefonu Wsparcia Rodziców, udało się zebrać obszerną dokumentację, która pomogła sędziemu zrozumieć sytuację dziecka i rodziny.


Dostarczanie do sądu dokumentów poświadczających realną sytuację dziecka i pokazujących, że rodzice wykazują troskę o dziecko jest kluczowa, aby rodzice mogli skutecznie bronić swoich praw.

W innej ze spraw, w której uczestniczyliśmy w kwietniu, jedno, odpowiednio sformułowane pismo spowodowało całkowitą zmianę nastawienia urzędników. W sytuacjach, gdy włączamy się w działanie, rodzice informują urząd o współpracy z Fundacją, rodzina zaczyna być traktowana podmiotowo a sprawy przybierają obrót korzystny dla rodziny.

Udało nam się również skutecznie wesprzeć w sądzie rodzinę zastępczą, która na mocy Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie miała przedstawione niesłuszne zarzuty. Rozprawa w sądzie dowiodła ich niewinności. W dalszym ciągu udzielamy tej rodzinie wsparcia.

W kwietniu braliśmy również udział w licznych spotkaniach w szerszym gronie, w których mamy szanse przedstawiać nasze stanowisko wobec polityki prorodzinnej i doświadczenie we Współpraca z rodzinami, często najuboższymi, które pozwala nam wielowymiarowo spoglądać na problemy wynikające z rozwiązań systemowych. Uczestniczyliśmy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. rodziny w Warszawie, braliśmy udział w konferencji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej polityki podatkowej wobec rodzin. Nasz przedstawiciel wziął udział w seminarium "Polityka Wobec Rodziny i Rodzicielstwa W Polsce", organizowanym przez Fundację Friedricha Eberta.Pracownicy Telefonu Wsparcia w kwietniu wzięli również udział w seminarium "Familly Group Conference" - dotyczącym metodyki pracy z osobami, i rodzinami, które zostały objęte interwencją ze strony instytucji. Poznaliśmy bardzo ciekawy sposób pracy, świetnie działa w wielu krajach europejskich.

 

Telefon Wsparcia

---------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas