Telefon Wsparcia Rodziców - grudzień 2015 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 grudzień 2015 r.
1-31 grudnia 2015 r.

​Liczba zgłoszeń: 21

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 3
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8
Zgłoszenia osób mających problemy z instytucjami państwowymi: 10

Opis wybranych spraw i problemów:

W grudniu do Telefonu Wsparcia zgłosiło się kilka rodzin zastępczych. One również doświadczają trudności wynikających przede wszystkim z braku odpowiedniej współpracy i wsparcia ze strony powołanych w tym celu instytucji. Tak było w przypadku małżeństwa, które przez wiele lat pełniło funkcję rodziny zastępczej, ale zostało pomówione o stosowanie przemocy. Dzieci pozostające pod ich opieką, na czas trwania postępowania trafiły do domu dziecka. Po zbadaniu sprawy przez prokuraturę dzieci wróciły do rodziny zastępczej. Rodzice zostali oczyszczeni z zarzutów, ale nadal są kontrolowani przez pracowników PCPR-u. Okazało się, że nie tylko oni są w takiej sytuacji - trzy inne rodziny rozwiązały umowy i zrezygnowały z pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Niewłaściwe działania PCPR-u doprowadziły również do zamknięcia kilku rodzinnych domów dziecka. Rodzice, którzy zgłosili się do naszej Fundacji chcą odzyskać dobre imię i zapewnić dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Koordynator Telefonu Wsparcia zapoznał rodziców z procedurami prawnymi, ich znajomość zmniejszyła nadzór i umożliwiła prawidłowe funkcjonowanie rodziny.

Częstym problem, z jakim rodzice zwracają się do nas jest przeprowadzanie wywiadu środowiskowego z powodu nieobecności dziecka w szkole. Do Telefonu Wsparcia zgłosiła się mama dwójki dzieci, z których jedno nie chodziło regularnie do szkoły z powodu przewlekłej choroby serca. Odprowadzając starszego syna kobieta była każdego dnia w szkole, więc pracownicy wielokrotnie mieli okazję porozmawiać z matką i poruszyć temat nieobecności młodszego dziecka. Niestety dyrekcja placówki wybrała drogę urzędową, a to pociągnęło za sobą ingerencję urzędników w życie rodziny. Po interwencji koordynatora Telefonu Wsparcia sprawa została pomyślnie zakończona.

Kolejna sprawa również dotyczyła szkoły, ale tym razem instytucją ingerującą był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Matka złożyła wniosek o stypendium szkolne dla dzieci. Pracownicy, by ocenić sytuację rodziny postanowili przeprowadzić wywiad środowiskowy. Rodzice zapewnili urzędników, że pomimo niskich dochodów są w stanie zapewnić odpowiednie warunki oraz zaspokoić potrzeby dzieci. Następnego dnia pracownicy MOPS-u wystąpili do szkoły o informacje na temat rodziny, czy dzieci są zadbane, czy rodzice interesują się ich postępami w nauce, itp. Zaniepokojeni rodzice zwrócili się do nas z pytaniem, jak daleko instytucje pomocowe mogą się jeszcze posunąć. Koordynator Telefonu Wsparcia zapoznał rodziców z ich prawami i wskazał dalszą ścieżkę postępowania w razie dalszych nieuzasadnionych interwencji MOPS-u.

Długo czekaliśmy na moment powrotu dzieci rodziny z Podkarpacia. Minął rok odkąd dzieci zostały umieszczone w placówkach wychowawczo-opiekuńczych. Najstarsza córka zostaje tymczasowo w Domu Dziecka, ale na wszystkie dni wolne od szkoły będzie przyjeżdżać do domu. Rodzice zgodzili się na wszystkie propozycje sądu. Rodzinę czeka okres próby pod nadzorem kuratora i pod opieką asystenta. W tym czasie Fundacja nadal będzie opiekować się rodziną i utrzymywać kontakt z instytucjami prowadzącymi nadzór nad rodziną, dopóki rodzice nie odzyskają w pełni praw rodzicielskich. Rozprawa w sądzie trwała 6 godzin, przesłuchano wielu świadków. Okres świąt Bożego Narodzenia był chwilą długo oczekiwaną. Rodzice z dziećmi ubrali wspólnie choinkę i na chwilę zapomnieli o koszmarze, jaki zgotowały im instytucje mające wspierać i pomagać rodzinie.

-----------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?

Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''
Wesprzyj nas