Telefon Wsparcia Rodziców - czerwiec 2014 - sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności TELEFONU WSPARCIA RODZICÓW,
 czerwiec 2014 r.
1-30 czerwca 2014 r.
 
Liczba zgłoszeń ogółem: 16
 

Zgłoszenia rodzin, którym odebrano dzieci: 4
Zgłoszenia rodzin, którym grozi odebranie dzieci: 8
Zgłoszenia osób mających problemy w kontakcie z instytucjami państwowymi: 4

Opis wybranych spraw i problemów

Istotnym wydarzeniem, które odbyło się w czerwcu była konferencja dotycząca profilaktyki przeciwdziałania przemocy na terenie powiatu wołomińskiego. Koordynatorki Telefonu Wsparcia brały udział w konsultowaniu „Programu Przeciwdziałania Przemocy” w powiecie wołomińskim na lata 2014–2017.

To, na co zwracaliśmy szczególną uwagę:
W wypadku podejrzenia o występowaniu przemocy domowej bardzo ważne, aby w czasie procesu weryfikacji wziąć pod uwagę następujące kwestie:

— kontekst społeczny sytuacji i środowiska, w jakim funkcjonuje rodzina;

— działalność urzędnika może być postrzegana jako ingerencja w intymną przestrzeń rodziny;

— proces wglądu w sytuację rodziny może wywoływać wśród jej członków intensywne emocje i uczucia. Jest to naturalna reakcja i nie jest to jednoznaczne z występowaniem dysfunkcji w danej rodzinie;

— potrzeby każdej rodziny są indywidualne - przy podjęciu współpracy z rodziną ważne jest, aby w jak największym stopniu wykorzystać kompetencje jej członków, ich zasoby i potencjał wsparcia ze strony najbliższego otoczenia, dalszej rodziny oraz lokalnego środowiska.

Zwieńczeniem pracy nad programem była konferencja, którą współorganizowaliśmy.

Kolejnym istotnym działaniem, którym zajmowaliśmy się była współpraca przy tworzeniu Wniosku do Trybunału Konstytucyjnego RP dotycząca „Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Mamy świadomość, że ustawa ta ma różnego rodzaju luki, które powodują, że dzieci są odbierane w nieadekwatnych sytuacjach. Poprzez doświadczenie naszego Telefonu Wsparcia próbujemy zaprezentować przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak w praktyce wygląda realizowanie założeń zawartych w ustawie. Chcemy zwrócić uwagę na zagrożenia, które z niej wynikają.

W czerwcu szczególnie naszą uwagę zwrócił sposób, w jaki dzieci są odbierane. Wiemy, że w większość przypadków odbieranie rodzicom dzieci jest działaniem nieadekwatnym do sytuacji. Samo odbieranie dzieci zgodnie z ustawą ma się odbywać „dla dobra dziecka”. Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo często dzieci są rodzicom wydzierane siłą, na ich oczach policja używa przemocy w stosunku do rodziców. Wspieramy rodziny, które tego doświadczyły.

Telefon Wsparcia

-----------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas