Telefon wsparcia podsumowanie 2013 - podsumowanie

Podsumowanie działalności Telefonu Wsparcia - październik-grudzień 2013

Dobiegł końca rok 2013. Przedstawiamy opis wybranych spraw, które udało się doprowadzić do szczęśliwego końca. Napawa nas to optymizmem do dalszego działania.

Sprawa podwarszawskiej rodziny, której w związku z utratą pracy i wynikającej z tego trudnej sytuacji materialnej, groziła bezdomność i odebranie trójki dzieci. Dzięki pomocy darczyńców udało się nam wesprzeć tę rodzinę rzeczowo i finansowo. Rodzina przez pewien czas znajdowała się w ośrodku interwencji kryzysowej. Bardzo ważne okazało się wspieranie ojca w jego determinacji do zapewnienia rodzinie odpowiednich warunków do życia. Jego praca, jak również współpraca między fundacjami doprowadziły do tego, że przy pomocy lokalnych władz udało się znaleźć mieszkanie. W tej chwili rodzina ma ustabilizowaną sytuację. Pomimo wielu trudnych chwil udawało się zintensyfikować działania i doprowadzić do pomyślnego zakończenia.
Przykład tej rodziny zwrócił naszą uwagę na niedostępność placówek dla rodzin w trudnej sytuacji. Nasze działania wykazały jednak, że przy współdziałaniu lokalne władze mogą włączać się do wsparcia rodzin, które znajdują się w kryzysowej sytuacji.

Opisywana przez nas sprawa nastolatki z Podhala po wielu miesiącach doczekała się szczęśliwego zakończenia. Dziewczynka na podstawie wyroku sądowego w trybie natychmiastowym wróciła do rodziny. Jest to przykład, który pokazuje, że nieuzasadnione i pochopne zgłoszenie o przemocy (wystosowane w tym wypadku przez szkołę) skutkuje prawie półroczną rozłąką dziecka z rodzicami. Rodzice wykorzystywali wszystkie możliwe źródła wsparcia. Korzystali z porad prawnika, zdobywali zaświadczenie od prywatnych psychologów, terapeutów. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej historii, wspierać i widzieć koniec dramatu podhalańskiej rodziny.

Sprawa z woj. lubelskiego. Rodzice chłopca, który sprawiał problemy wychowawcze w szkole podstawowej nie mogli porozumieć się z nauczycielką. Szkoła skierowała sprawę do sądu. Przy naszym wsparciu już na drugiej rozprawie sytuacja została wyjaśniona, sprawa umorzona a szkoła została pouczona. Chłopiec dzięki naszym działaniom znalazł się pod opieką terapeutki integracji sensorycznej. Został przeniesiony do innej placówki, gdzie nikt nie ma do niego zastrzeżeń i rozwija się w prawidłowy sposób osiągając bardzo dobre wynik w nauce.

Doczekała się finału obserwowana przez nas od początku sprawa rodziny Bajkowskich z Krakowa, którzy zostali uznani za niekompetentnych rodziców i zgłoszeni do sądu przez psychologów, do których sami zgłosili się po pomoc. W wiele miesięcy potem sąd zdecydował o odebraniu dzieci, czego dokonano w sposób gwałtowny. Nagłośnienie tej sprawy poruszyło wiele osób, stało się motywacją dla niektórych polityków do podjęcia tematu obierania dzieci z rodzin. Krakowska prokuratura umorzyła postępowanie. Prokuratorzy orzekli, że nie było czynów zabronionych oraz naruszenia nietykalności cielesnej dzieci. Czekamy na uprawomocnietego wyroku i będziemy wspierać rodzinę w dalszej walce o wyciągnięcie konsekwencji związanych z dramatem jakiego doświadczyła ich rodzina w związku z tą sprawą.

Istnienie Telefonu Wparcia stworzyło możliwość zbierania informacji od rodziców z całej Polski na temat nieprawidłowości działania poszczególnych instytucji. W marcu Fundacja Rzecznik Praw Rodziców została zaproszona do komisji doradczej Ministerstwa Sprawiedliwości mającej na celu wprowadzenie poprawek do Kodeksu Rodzinnego. Niedługo później w związku ze zmianami w Ministerstwie Sprawiedliwości została zawieszona działalność komisji doradczej. W listopadzie Fundacja Rzecznik Praw Rodziców została ponownie zaproszona do grupy doradczej, tym razem do współpracy ze specjalnie powołanym pełnomocnikiem ds. rodziny w Ministerstwie Sprawiedliwości. Relacje zgłaszających się do naszej Fundacji rodziców, składają się na obraz polskiej rodziny i jej praktycznych problemów wynikających z funkcjonowania fatalnej ustawy. Mimo zmian politycznych wciąż walczymy o zmiany w ustawodawstwie. Mamy nadzieję, że nasza wiedza, którą zdobywamy podczas praktycznych działań wspierając rodziców zwróci uwagę na tendencję dyskryminującego postrzegania rodziców i rodziny w Polsce. Zaufanie jakim obdarzają nas rodzice jest dla nas bardzo ważne mamy nadzieję, że wszystkie sprawy, w których uczestniczymy uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia. A nasze działania przyczynią się do zdeprecjonowanie krzywdzącego wrażenia budowanego przez lobbystów ustawy antyprzemocowej, że rodzina jest miejscem przemocy.

Telefon Wsparcia

-------------------

Chcesz pomóc w działaniu Telefonu?
Możesz przekazać darowiznę na działania Fundacji Rzecznik Praw Rodziców
Nr konta 28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, ul. Steinhausa 2/52; 02-747 Warszawa

Możliwe są również wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem ,,Darowizna na cele statutowe'' i dopiskiem ,,Telefon Wsparcia''
Wesprzyj nas