Telefon Szkolny

Telefon szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców: 22 6 999 100

Kontakt mailowy: telefonszkolny@gmail.com


Dyżury naszych ekspertów:


Maja Majewska

psycholog, mediator, ekspert ds. praktyki stosowania prawa oświatowego i praw rodziców w szkole

 • porady dot. przepisów prawa oświatowego
 • procedury dotyczące szkół i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji pracy placówek
 • możliwości wpływu rodziców na to, co dzieje się w szkole czy przedszkolu ich dziecka
 • porady psychologiczne dot. funkcjonowania dziecka w szkole czy przedszkolu
 • problemy z dostępnością edukacji oraz jej standardami
 • pomoc w odraczaniu obowiązku szkolnego

Dyżury we wrześniu:

 • 05.09 (wtorek) - 13.00-18.00
 • 07.09 (czwartek) - 13.00-18.00
 • 12.09 (wtorek) - 8.00-13.00
 • 14.09 (czwartek) - 13.00-18.00 
 • 17.09 (niedziela) - 13.00-18.00
 • 18.09 (poniedziałek) - 8.00-13.00
 • 19.09 (wtorek) - 13.00-18.00
 • 25.09 (poniedziałek) - 12.00-17.00
 • 26.09 (wtorek) - 8.00-13.00
 • 28.09 (czwartek) - 8.00-13.00

Telefon: 22 6 999 100 

----------------------------


Dorota Dziamska

konsultant metodyczny w Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda Więckowskiego, autorka programu "Edukacja przez ruch", wykładowca akademicki UMK w Toruniu, UAM w Poznaniu, założycielka Stowarzyszenia Polskie Centrum Origami

 

Porady w zakresie:

 • programów nauczania,
 • metodologii nauczania i wychowania na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • adekwatności wymagań stawianych dzieciom do ich etapu rozwojowego,
 • metod nauczania oraz sposobów realizacji podstawy programowej,
 • współpracy rodziców z nauczycielem w celu zwiększenia efektywności nauczania,
 • indywidualizacji nauczania.
 
Telefon: 22 6 999 100 
----------------------------


Małgorzata Barańska
doświadczony nauczyciel klas 1-3,
 współautorka i autorka publikacji książkowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, nauczyciel terapeuta, prowadzi rewalidację indywidualną

-------------------------------------------------------

Katarzyna Zielińska

psycholog, specjalista wspierający rodziców uczniów niepełnosprawnych

Porady w zakresie:

 • dostępu do edukacji i realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych
 • pomocy psychologicznej i indywidualnego wsparcia
 • finansowania edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dyżury we wrześniu:

 • 07.09 (czwartek) - 18.00-21.00
 • 13.09 (środa) - 18.00-21.00
 • 18.09 (poniedziałek) - 18.00-21.00
 • 20.09 (środa) - 18.00-21.00 

Telefon: 22 6 999 100

-------------------------------------------------------

Marta Jędraszek-Wiśniewska

psycholog, specjalista wspierający rodziców uczniów niepełnosprawnych

Porady w zakresie:

 • dostępu do edukacji i realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych w placówkach oświatowych
 • pomocy psychologicznej i indywidualnego wsparcia
 • finansowania edukacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dyżury we wrześniu:

 • 05.09 (wtorek) - 10.00-13.00
 • 07.09 (czwartek) - 10.00-13.00
 • 13.09 (środa) - 10.00-13.00
 • 14.09 (czwartek) - 10.00-13.00
 • 19.09 (wtorek) - 10.00-13.00
 • 21.09 (czwartek) - 10.00-13.00
 • 27.09 (środa) - 10.00-13.00
 • 29.09 (piątek) - 10.00 -13.00

 

Telefon: 22 6 999 100

 

-------------------------------------

Aleksandra Prucnal

pedagog, ekspert ds. praktyki stosowania prawa oświatowego i praw rodziców w szkole

 • porady nauczyciela-praktyka
 • porady dot. przepisów prawa oświatowego
 • procedury dotyczące szkół i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji pracy placówek
 • możliwości wpływu rodziców na to, co dzieje się w szkole czy przedszkolu ich dziecka
 • problemy z dostępnością edukacji oraz jej standardami

Dyżury we wrześniu:

 • 01.09 (piątek) - 08.00-12.00
 • 08.09 (piątek) - 9.00-11.00
 • 11.09 (poniedziałek) - 14.00-18.00
 • 12.09 (wtorek) - 13.00-16.00
 • 13.09 (środa) - 13.00-16.00
 • 15.09 (piątek) - 9.00-11.00
 • 16.09 (sobota) - 8.00-10.00
 • 19.09 (wtorek) - 8.00-10.00
 • 20.09 (środa) - 8.00-12.00
 • 21.09 (czwartek) - 8.00 -10.00
 • 22.09 (piątek) - 8.00 - 12.00
 • 25.09 (poniedziałek) - 8.00 - 12.00
 • 27.09 (środa) - 8.00 - 10.00
 • 29.09 (piątek) - 8.00 - 10.00

 

Telefon: 22 6 999 100 

----------------------------------------------

Katarzyna Jakus

ekspert ds. praktyki stosowania prawa oświatowego i praw rodziców w szkole

 • porady dot. przepisów prawa oświatowego
 • procedury dotyczące szkół i przedszkoli: np. rekrutacji, zapewnienia odpowiednich warunków w placówkach, organizacji pracy placówek
 • możliwości wpływu rodziców na to, co dzieje się w szkole czy przedszkolu ich dziecka
 • problemy z dostępnością edukacji oraz jej standardami

Dyżury we wrześniu:

 • 16.09 (sobota) - 10.00-14.00
 • 18.09 (poniedziałek) - 13.00-16.00
 • 20.09 (środa) - 12.00-14.00
 • 21.09 (czwartek) - 13.00-15.00
 • 22.09 (piątek) - 12.00-15.00
 • 23.09 (sobota) - 12.00-15.00
 • 26.09 (wtorek) - 13.00-14.00
 • 27.09 (środa) - 13.00-15.00
 • 28.09 (czwartek) - 13.00-15.00
 • 29.09 (piątek) - 13.00-15.00
 • 30.00 (sobota) - 13.00-15.00

Telefon: 22 6 999 100 

Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

 

 

Wesprzyj nas