Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin, Karolina i Tomasz Elbanowscy, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Minister Sprawiedliwości ogłosił projekt zmiany w Kodeksie Rodzinnym! Zmiana ma utrudnić odbieranie dzieci rodzicom

Przedstawiciele Fundacji spotkali się 3 stycznia 2013r. z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem.
Zaproponowaliśmy zmianę prawa, tak by w Kodeksie Rodzinnym znalazł się przepis zakazujący odbieranie dzieci rodzicom z powodu biedy.

Już 15 lutego minister ogłosił w Rzeczpospolitej, że jego resort wypracował taką zmianę.
,,Mamy już gotową propozycję zmian w prawie rodzinnym. Nowelizacja przepisów miałaby polegać na wprowadzeniu do kodeksu rodzinnego specjalnej tzw. klauzuli pomocniczości (...) chcielibyśmy wprowadzić zasadę, że zastosowanie przez sąd opiekuńczy środka, jakim jest rozdzielenie dziecka i rodzica, będzie możliwe tylko wtedy, gdy wyczerpane zostały wszelkie inne środki. Innymi słowy, chcemy uwrażliwić sędziów, by – zanim się zdecydują na najbardziej radykalne rozwiązanie – podejmowali wszelkie możliwe  łagodniejsze środki. Naszą intencją jest, by odbieranie dzieci z rodzinnego domu odbywało się tylko w skrajnych i wyjątkowych przypadkach."
Gowin w obronie rodzin, Rzeczpospolita 15.02.13

Minister przedstawił szerzej swoje stanowisko w wypowiedzi publicystycznej 26 lutego:
,,Pożądane doprecyzowanie dzisiejszego stanu prawnego powinno zatem polegać na dodaniu do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przepisu wyrażającego zasadę, że zastosowanie przez sąd opiekuńczy środków ingerencji we władzę rodzicielską, które prowadzi do rozdzielenia dziecka i rodzica, może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy wcześniej stosowane inne środki były nieskuteczne lub niecelowe, a dobro dziecka przemawia za oddzieleniem go od rodzica.''
Jarosław Gowin, Dziecko w Potrzasku, Rzeczpospolita 26.02.13

Pełen tekst propozycji zmiany prawa przedstawiona ministrowi przez Fundację:
,,Propozycja uzupełnienia przepisów:
Warto określić wyraźną normę, która ograniczy odbieranie dzieci ze względu na biedę, szczególnie wobec faktu, że państwo pomaga rodzinom ubogim w bardzo ograniczonym zakresie.
W Kodeksie rodzinnym (i/lub Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy) należy dodać:
1. Zapis o zakazie odbierania dzieci z powodu złej sytuacji materialnej rodziców (zła sytuacja materialna nie może być uznana za jedyny dowód na niezaradność rodziców ani nie może być jedynym uzasadnieniem odebrania dzieci z powodu zagrożenia zdrowia, ze względu na złe warunki bytowe).
2. Zapis: Sąd w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej lub pieczy zastępczej, występuje do właściwego ośrodka pomocy społecznej o niezwłoczne podjęcie pracy nad ich środowiskiem rodzinnym, w kierunku poprawy jego sytuacji, tak by dzieci mogły jak najszybciej wrócić pod opiekę swoich rodziców. Pomoc społeczna winna o działaniach w tym zakresie informować sąd nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Obligatoryjne uczestnictwo rodziców w sprawach o odebranie dzieci, o ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich.
4. Zapewnienie rodzicom we wszystkich sprawach o odebranie dzieci, o ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich adwokata z urzędu.''---
Pomóż prowadzić Telefon Wsparcie Rodziców więcej

Wesprzyj nas