Raporty, analizy, opinie

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).
 

Uwagi Fundacji Rzecznik Praw Rodziców do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek TUTAJ

Uwagi SiFRPR do projektu ustawy Prawo oświatowe oraz projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe TUTAJ

Analiza projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego TUTAJ

Opinia Fundacji Rzecznik Praw Rodziców na temat rządowego programu "Rodzina 500 plus" TUTAJ

Pismo z uwagami Fundacji Rzecznik Praw Rodziców dotyczące zmian w finansowaniu edukacji domowej TUTAJ

Uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 106) TUTAJ

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego TUTAJ

Analiza przygotowana przez Stowarzyszenie i Fundację Rzecznik Praw Rodziców na potrzeby „Alternatywnego raportu polskich organizacji pozarządowych do Komitetu Praw Dziecka ws. realizacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach dziecka" TUTAJ 

Opinia Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie projektu rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. TUTAJ

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek TUTAJ

Stanowisko Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców dotyczące projektu rozporządzenia MEN w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej TUTAJ

Opinia eksperta Fundacji Doroty Dziamskiej na temat rządowego elementarza część I TUTAJ i część II TUTAJ

Raport o warunkach obowiązkowej edukacji przedszkolnej 2012 TUTAJ

Oświadczenie Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – opinia o projekcie TUTAJ

--------------

Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.

Można przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay

 

Wesprzyj nas