Profesorowie PAN krytycznie o „Równościowych przedszkolach”

 

Od kilku miesięcy podejmujemy działania w sprawie programu „Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć”. Interweniowaliśmy w tej sprawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, u Rzecznika Praw Dziecka, poinformowaliśmy też Rzecznika Praw Obywatelskich. o merytoryczną opinię na temat programu poprosiliśmy również pedagogów z Polskiej Akademii Nauk.

W październiku Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zwróciły się do MEN, RPD i PAN z prośbą o ocenę wartości dydaktycznej, merytorycznej i naukowej tego programu, wskazując na:

  • zagrożenia dla kształtowania się tożsamości dzieci
  • łamanie prawa do edukacji dzieci zgodnej z wiekiem i etapem rozwoju
  • łamanie prawa do poszanowania godności i ochrony życia prywatnego
  • łamanie prawa oświatowego (zgodnie z którym edukacja powinna wspierać wychowawczą funkcję rodziny)
  • łamanie Konstytucji RP (prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami).

List Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców

Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej „umywa ręce”, zasłaniając się autonomią placówek. w żaden sposób nie odniosło się do treści programu. Co więcej, dwukrotnie odmówiło nam podania listy przedszkoli, w których aktualnie realizuje się ten program, o co prosiliśmy w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

List Fundacji i Stowarzyszenia RPR do do MEN o udostępnienie informacji publicznej
List MEN 14.11.13
List MEN 20.11.13
Odpowiedź MEN na wniosek 16.12.13
Odpowiedź MEN na ponowny wniosek 17.01.14
List Fundacji i Stowarzyszenia RPR do nowej minister edukacji
Rzecznik Praw Dziecka po zdawkowej odpowiedzi również nie podjął żadnych działań. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi z biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Tymczasem Komitet Nauk Pedagogicznych PAN odpowiedział na naszą prośbę o sporządzenie ekspertyzy dotyczącej programu. Oto konkluzja opinii, przygotowanej we współpracy z innymi profesorami pedagogiki przez prof. dr hab. Józefę Bałachowicz: „przedstawione do opinii opracowanie [program Równościowe Przedszkole] jest w wielu miejscach sprzeczne z założeniami edukacji dziecka, a więc nie spełnia wymagań merytorycznych i dydaktycznych stawianych programom wychowania przedszkolnego”. W opinii stwierdza się m. in.:

  • Istotnym uchybieniem proponowanych nauczycielom treści wychowania jest utożsamianie wprowadzania idei wychowania równościowego w przedszkolu z wychowaniem apłciowym. Czym innym jest bowiem ujawnianie dyskryminacji ze względu na płeć, obecnej w naszej kulturze i rozważny trening zachowań prorównościowych, a czym innym „wysadzanie dziecka” z jego biologicznej płci i kształtowanie niechętnego stosunku do niej.
  • Ważnym mankamentem opiniowanego dokumentu jest proponowanie pomijania głosu rodziców w sprawie wychowywania ich własnych dzieci. Jest to idea sprzeczna z Konstytucją RP, z procesem demokratyzacji oświaty (…) i wreszcie sprzeczne z ideą samego programu równościowego, sugeruje bowiem dyskryminację głosu najważniejszych dla dziecka osób.
  • Przedstawione w poradniku propozycje dla nauczycieli są nadzwyczaj słabo opracowane pod względem treściowym, dydaktycznym i metodycznym.

Cała opinia PAN TUTAJ

Ekspertyza PAN potwierdza zatem i rozszerza zestaw krytycznych uwag zgłaszanych przez rodziców i pedagogów. Cała sprawa „równościowych przedszkoli” demaskuje natomiast indolencję MEN, którego urzędnicy świadomie unikają odpowiedzialności za nadzór nad programami trafiającymi do szkół i przedszkoli. Nawet wtedy, gdy zgłaszane są konkretne, poważne zarzuty pod adresem tych programów. Warto wiedzieć, że jest to jeszcze jeden skutek reformowania oświaty przez min. Hall, która w 2009 roku zniosła obowiązek dopuszczania programów do użytku przez MEN.

Program „Równościowe przedszkole” wdrażany w ramach projektów unijnych (beneficjentem jest Fundacja Edukacji Przedszkolnej) wzbudził niepokój wielu rodziców i pedagogów. w przedszkolach, w których jest realizowany, chłopców przebiera się w spódniczki, zakłada się im peruki na głowę i nakłania do odgrywania ról kojarzonych z kobiecymi, (np. chłopiec wciela się w rolę kosmetyczki i maluje nauczycielce paznokcie). Dziewczynki natomiast otrzymują papierowe krawaty i są zachęcane do zabawy w górnika czy mechanika. Zamienia się role płciowe w bajkach (np. Kopciuszek jest chłopcem), a dzieciom wpaja się przekonanie o odwiecznej walce płci. Podkreśla się wartość wszelkich niestandardowych ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn, automatycznie uznając bardziej typowe role (także pełnione w rodzinie) za szkodliwe stereotypy. Co więcej, program wprost zachęca nauczycieli do wprowadzania jego treści bez zgody rodziców.

Na temat programu „Równościowe przedszkole” obszernie wypowiadała się m. in. ekspert Funacji Dorota Dziamska

Wzory oświadczeń dla rodziców:

OŚWIADCZENIE.PDF

OŚWIADCZENIE.DOC

Wesprzyj nas