Poradnik szkolny

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 • Bezpieczeństwo dzieci podczas przerw CZYTAJ

 • Co zrobić, jeśli nauczyciel nie dostosowuje tempa pracy do możliwości dzieci? CZYTAJ

 • Co zrobić, jeśli szkoła nie realizuje zaleceń poradni? CZYTAJ

 • Czy dzieci mogą mieć zakaz wychodzenia z sal na przerwy? CZYTAJ

 • Czy dziecko 6-letnie może samodzielnie opuścić teren szkoły? CZYTAJ

 • Czy dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny? CZYTAJ

 • Czy rodzice muszą pokrywać koszt dojazdu dzieci na basen w ramach obowiązkowych zajęć WF? CZYTAJ

 • Czy szkoła ma obowiązek zapewnić zajęcia świetlicowe dla dzieci z klas 1-6? CZYTAJ

 • Czy szkoła może pobierać od rodziców opłaty za szafki w szkole? CZYTAJ

 • Czy szkoła może zorganizować świetlicę w centrum kultury? CZYTAJ

 • Organizacja zajęć świetlicowych w innym budynku szkolnym CZYTAJ

 • Czy szkoła ma obowiązek zorganizować "Dni Otwarte"? CZYTAJ

 • Czy szkoła musi upublicznić regulamin/statut/zasady rekrutacji itp.? CZYTAJ

 • Czy wpłaty na Radę Rodziców są obowiązkowe? CZYTAJ

 • Dodatkowe zajęcia edukacyjne CZYTAJ

 • Zgoda rodziców na dodatkowe zajęcia edukacyjne CZYTAJ

 • Ilość prac domowych zadawanych 6-latkom - skuteczna interwencja rodziców CZYTAJ

 • Jak wygląda procedura odwołania się od decyzji nieprzyjęcia dziecka do szkoły? CZYTAJ

 • Jaka jest procedura zatrudnienia asystenta nauczyciela? CZYTAJ

 • Jakie powinny być wymogi dla pomieszczeń oddziałów zerówkowych w szkołach? CZYTAJ

 • Liczba uczniów w klasach I-III CZYTAJ

 • Nauka zmianowa - czy mogę wpłynąć na szkołę, aby inaczej zorganizowano lekcje? CZYTAJ

 • Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców - zbieranie danych przez szkołę CZYTA

 • Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i szkolnych zerówkach CZYTAJ

 • Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej a jawność danych osobowych uczniów, rodziców CZYTAJ

 • Sprawdź, czy procedura rekrutacji przebiegała prawidłowo CZYTAJ

 • W których klasach są darmowe podręczniki i ćwiczenia? CZYTAJ

EDUKACJA DOMOWA CZYTAJ

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

POLECAMY:

-----------

Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

 

Wesprzyj nas