Organizacja zajęć świetlicowych w innym budynku szkolnym

Pytanie:

We wrześniu moje dziecko idzie do pierwszej klasy. Szkoła poinformowała nas kilka dni temu, iż dzieci będę musiały, ze względy na brak sal, chodzić do świetlicy oddalonej o około kilometra do innej szkoły. Na protest rodziców dyrekcja była niewzruszona (...) Rozumiem fakt, iż dzieci w naszej gminie jest dużo, ale dlaczego "upychanie" ich ma odbywać się kosztem najmłodszych. Nauczyciele również zostali postawieni przed faktem dokonanym. Narzucono im, iż mają przychodzić 30 min. wcześniej po dzieci i odprowadzać ich później do innego budynku. Za ten dodatkowy czas nie będą mieli zapłacone. Proszę o informację, czy takie działania są zgodne z prawem?

Odpowiedż:

Jeśli dzieci będą uczęszczać do świetlicy w budynku szkoły, gdzie będą pod opieką nauczyciela zatrudnionego w szkole - wszystko będzie zgodne z prawem. Kwestie płatności za czas nauczycieli powinien rozstrzygnąć sąd pracy, nauczyciele muszą sami zawalczyć o swoje prawa finansowo-pracownicze.

Możecie jednak zorganizować spotkanie z organem prowadzącym, czyli urzędnikiem z Wydziału Edukacji/ Oświaty lub wójtem/burmistrzem, zależy kto zatwierdził arkusz organizacyjny szkoły. Arkusz organizacyjny sporządza dyrektor szkoły do 30 kwietnia (proszę TUTAJ zobaczyć jak musi być sporządzony i co ma uwzględniać - dyrektor nie może udawać, że nie planował umieszczenia świetlicy w innym budynku, że nie podjął tej decyzji i że nie było czasu na konsultacje z rodzicami, czy Radą Rodziców, rozpoznanie potrzeb dzieci w zakresie opieki i bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych). Natomiast do 31 maja arkusz ten zatwierdza organ prowadzący, czyli gmina. Zatem do końca maja macie Państwo czas, aby gmina zmieniła ten plan. Ustawa również przewiduje, że do 1 września organ prowadzący może składać aneksy do arkusza organizacyjnego, w razie istotnych zmian.

Proszę rozważyć wystąpienie do Rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Sanepidu, Kuratorium z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie organizacji świetlicy w budynku poza szkołą, do której uczęszczają dzieci oraz bezpiecznych i higienicznych warunków, zgodnie z potrzebami najmłodszych uczniów oraz pomoc w interwencji w tej sprawie. Najlepiej by było, żeby pod Waszym pismem widniały podpisy jak największej liczby rodziców (plus jeden główny nadawca jako adresat odpowiedzi na te pisma i osoba reprezentująca wszystkich zainteresowanych rodziców) oraz stanowisko Rady Rodziców popierające Waszą prośbę. Pisma proszę adresować do Rady Gminy i Wydziału Edukacji, Rady Pedagogicznej, a nie jedynie do Dyrektora Szkoły, Przewodniczącego Rady Gminy.

Prawo daje Wam również możliwość odwołania i wnioskowania o uwzględnienie indywidualnych potrzeb dzieci (część dzieci najmłodszych nie zakończyła jeszcze z pewnością skoku rozwojowego, czyli dojrzewania do szkoły, które ustala się na koniec 7 roku życia dziecka i w związku z tym nie nabyły one jeszcze pełnej odporności w zakresie infekcji bakteryjnych i wirusowych - zatem te najmłodsze dzieci nie powinny być narażone na zmianę miejsca nauki, kontakt z liczniejszymi jeszcze możliwymi źródłami infekcji, zmienne warunki pogodowe, pozostawanie w przemoczonej odzieży i obuwiu) oraz poinformowania szkoły o fizycznych i psychicznych potrzebach dzieci, które należy uwzględnić organizując uczniom naukę w szkole.

Dodatkowo szukajcie Państwo poparcia u Radnych zasiadających w Komisji Edukacji/ Oświaty w Radzie Gminy/ Miasta oraz każdego innego radnego z Waszego rejonu, do którego tylko dostaniecie się na dyżur, osobistą rozmowę. Najlepiej pójść na dyżur w kilka osób. Zostawcie pismo opisujące sytuację, żeby po Waszym wyjściu radny wiedział, o czym rozmawiał i mógł z gotowymi argumentami wywierać presję w urzędzie.

Więcej:

Sanepid - sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

----------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas