Nie chcemy zajęć ideologizujących dzieci. Co zrobić?

Pytanie:
Szkoła we współpracy z jakąś fundacją prowadzi zideologizowane zajęcia w czasie normalnych lekcji. Czy jako rodzic mogę się nie zgodzić?

Odpowiedź:
W klasach 1-3 nowa podstawa programowa z 2017r., przygotowana przez zespół pani Doroty Dziamskiej, eksperta Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, zawiera zapis o konieczności konsultowania z rodzicami treści wykraczających poza program. Zgodnie z prawem tego typu treści nie mogą być przekazywane bez zgody rodziców. Jeśli mimo to się pojawiły i nie ma udokumentowanego śladu konsultacji z rodzicami, proszę przedstawić problem dyrekcji. W razie gdyby to nie przyniosło skutku proszę pisemnie zgłosić sprawę nie realizowania podstawy programowej do kuratorium. Powinno to skutkować interwencją wizytatora odpowiedzialnego za Państwa szkołę.

Do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy: 10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r (Dz.U. 2017 poz. 356))

W sprawie klas starszych polecamy kontakt z Obywatelską Inicjatywą Rodzin, która bardzo uważnie analizuje problem i zajmuje się przekazywaniem radom rodziców informacji o projektach, które mogą niepokoić rodziców.
 

------------------
Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Wesprzyj nas