Nasz udział w konsultacjach programu wsparcia dla rodzin

 

17 maja br. wzięliśmy udział w pierwszej ogólnopolskiej konferencji otwierającej cykl konsultacji społecznych dotyczących ministerialnego programu wsparcia rodzin „Za życiem”, która miała miejsce w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Nasze wieloletnie doświadczenie współpracy z rodzicami, świadomość olbrzymich potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów, a w ostatnim czasie praca nad projektem „Mama nie jest sama”, skłoniła nas do udziału w konsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem konsultacji  jest społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Tematyka konsultacji dotyka kwestii osób niepełnosprawnych oraz wsparcia dla ich opiekunów.

Konferencja, w której wzięliśmy udział, rozpoczyna cykl konsultacji. Do końca marca 2018 r. zorganizowanych zostanie 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Ponadto każdy z rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych może wyrazić swoje oczekiwania i uwagi w kwestii poprawy funkcjonowania świadczeń na stronie: http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/konsultuj-projekt

Wesprzyj nas