Nadopiekuńcze państwo

(20.02.2018) Mała miejscowość Łaźniew kilkanaście kilometrów za granicą Warszawy. Młoda, sympatyczna, dziewczyna wychowuje samotnie córeczkę i synka. Niedawno zostawił ją ojciec dzieci, więc jej smutek odbija się negatywnie na atmosferze w domu. Babcia maluchów przed planowanym powrotem do pracy nie chce zostawiać córki samej z małymi dziećmi, więc zgłasza się do ośrodka pomocy społecznej z prośbą o pomoc asystenta dla młodej matki. Nieopatrznie przyznaje, że w domu dochodzi do konfliktów między mamą dzieci a jej młodszą siostrą, na przykład jedna drugą zepchnie z kanapy. Ten sygnał wystarcza. Jeszcze tego samego popołudnia do domu rodziny Rajchertów wkracza pracownica socjalna w asyście policji. Karmione piersią dwumiesięczne maleństwo zostaje brutalnie wyrwane matce z rąk. Dziewczyna, która stawia opór policji zostaje podduszona, zakuta w kajdanki i na koniec oskarżona o przemoc. Dzieci trafiają do rodziny zastępczej. Wymiar sprawiedliwości na kolejnych rozprawach podchodzi do sprawy w tempie godnym żółwia. Czas mija, dzieci rosną w obcym domu, a młoda matka może tylko wypłakiwać oczy usychając z tęsknoty.

Ta historia dzieje się teraz, dokładnie od roku. Jest to jedna z kilkuset spraw, którymi zajmujemy się w Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, w ramach jedynego w Polsce Telefonu Wsparcia Rodziców zagrożonych odebraniem dzieci. Nie doszło by do niej gdyby rząd w porę zmienił antyrodzinne prawo, które dopuszcza by w Polsce rozgrywały się podobne dramaty. O taką zmianę zabiegamy w Ministerstwie Rodziny już od dwóch lat. W ostatnim miesiącu połączyliśmy siły z przedstawicielami Rady Miasta Zakopane, jedynej gminy w Polsce która od lat konsekwentnie odmawia wprowadzenia na swoim terenie przepisów pozwalających na ingerowanie urzędników w życie prywatne rodzin. Górale nie ulegają presji nawet gdy wojewoda grozi rozwiązaniem rady miasta. Odpowiadają, że nie mogą postąpić niezgodnie z sumieniem.

Problem w tym, że pozostałe 2,5 tysiąca gmin realizuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie obowiązujący w Polsce od 2010 roku. System, który już przez samą swoją nazwę jest dyskryminujący i niesprawiedliwy. Państwo nie tworzy specustaw aby przeciwdziałać przemocy na terenie podlegających sobie instytucji czyli na przykład domów dziecka czy szkół. W całym kraju działa natomiast mechanizm prawny na mocy którego każda prywatna i intymna kwestia np. dotycząca zdrowia może być roztrząsana przez grupę przypadkowych osób w tzw. zespołach interdyscyplinarnych. Nie tylko bez zgody ale i bez wiedzy zainteresowanych. Niebieskie Karty, które oznaczają że rodzina jest podejrzana o przemoc, zakładane są na podstawie niesprawdzonych donosów.
Tylko na podstawie słynnego artykułu 12a ustawy, czyli bez wyroku sądu, odbieranych jest nawet 1200 dzieci rocznie. To oznacza, że każdego dnia w Polsce rozgrywają się trzy dramaty takie jak w rodzinie Klaudii Rajchert. I tak jak tam, często nie chodzi wcale o sytuacje w których dzieciom cokolwiek zagraża. W zdecydowanej większości przypadków rodzinie można i należałoby po prostu pomóc. Za nieuzasadnione, brutalne działania pracownicy socjalni nie ponoszą żadnych konsekwencji.

Antyrodzinną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy wprowadzono w naszym kraju osiem lat temu, mimo protestów środowisk rodzicielskich. U źródeł tego prawa leży utopia nadopiekuńczego państwa. Państwa, które mocą życzeniowych ustaw ma ambicje wyrugować z prywatnego życia obywateli wszelkie formy przemocy. Chodzi nie tylko o tę jaskrawą, widoczną gołym okiem agresję fizyczną, ale też przemoc psychiczną, którą nie poddaje się prostym definicjom. Można ją rozszerzać właściwie w nieskończoność, tak jak to ma miejsce np. w Kanadzie gdzie rodzice mogą stracić dziecko jeśli „nie uszanują jego ekspresji płciowej”, czyli nie wesprą go jeśli zechce zmienić płeć.

Marek Michalak pełniący urząd Rzecznika Praw Dziecka, największy promotor antyprzemocowych praw, ogłosił kilka lat temu, że tylko 8% rodziców w Polsce dobrze wychowuje dzieci. Można z tego wnioskować, że w praktyce ponad 90% rodzin powinno zostać rozwiązanych. Niedaleko już stąd do słów Aleksandry Kołłątaj, pierwszej minister opieki społecznej w bolszewickiej Rosji: „Nie trzeba się już będzie lękać o los dzieci. Robotnicze Państwo przejmie za nie odpowiedzialność (…). Państwo nie potrzebuje już rodziny, tak jak to było dawniej; przeciwnie, jest ona teraz czymś co najmniej zbytecznym”.
W obowiązujących dziś w Polsce przepisach definicja przemocy jest bardzo szeroka. Analizując ją można się właściwie dziwić że aż 8 % populacji spełnia wysokie wymagania. Państwo oczekuje od rodziców, że będą postępować względem dzieci niczym awatary bez emocji. Mocny akcent kładzie się na niesprawianie dziecku jakiejkolwiek przykrości, którą mogłoby spowodować na przykład stawianie wymagań czy (nie daj Boże!) karcenie.
Co polskie prawo uznaje dziś za przemoc? Ustawa mówi, że przemocą jest jednorazowe, umyślne działanie naruszające wolność lub działanie powodujące cierpienia i krzywdy moralne. Woda na młyn buntujących się nastolatków, dla których odmowa wyjścia na imprezę w nieciekawym towarzystwie jest podstawą do donosu na rodziców (przypadek z życia wzięty). Jeszcze ciekawsze wnioski płyną z lektury „Poradnika dla pracowników socjalnych”, z którego dowiadujemy się, że przemocą psychiczną jest m.in.: zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, czy ograniczanie kontaktów. Do bardzo szerokiej definicji przemocy dołożono jeszcze działania prewencyjne. Oznacza to, że monitoringiem obejmowane są także rodziny „zagrożone” przemocą. Pod tak ustawiony mechanizm podpadają już właściwie wszyscy. Bo nawet jeśli ktoś dotąd nigdy nie narzucił dziecku własnego zdania, nie zawstydził powiedzeniem niewygodnej prawdy lub nie skrytykował, może przecież stać się sprawcą przemocy poprzez jednorazową przykrość, którą sprawi członkowi rodziny w przyszłości. Dura lex, sed lex. Prawo w Polsce jest twarde i bezwzględne wobec najsłabszych, czyli dzieci z rodzin, których rodzice nie radzą sobie w życiu wystarczająco dobrze jak na wyśrubowane standardy lewicowej utopii. W Telefonie Wsparcia Rodziców obserwujemy, że piorun takiej „sprawiedliwości” wali bardzo często na oślep.

Hasła odmieniające przez wszystkie przypadki „dobro dziecka” są bałamutne.

(...)

Utopijna wiara w to że można zmienić naturę człowieka i zapobiec zbrodniom poprzez możliwość kontrolowania wszystkich jest udziałem wielu środowisk. W imię „dobra dziecka” gotowe są one wprowadzić każdy potworek prawny. Niestety idea państwa, w którym wyrugowana zostanie przemoc jest niemożliwa do zrealizowania. W Szwecji gdzie antyprzemocowe prawo działa od lat 70 statystyka zabójstw na tle przemocy domowej nie zmieniła się ani o jotę. Natura człowieka nie da się zmienić życzeniowymi przepisami. Prawo może natomiast bardzo poważnie naruszyć delikatne relacje miedzy członkami rodziny, co w krajach skandynawskich skutkuje w praktyce delegalizacją wychowania. Młodzi Szwedzi żyjąc w świecie bez jasno postawionych granic uczą się że wszystko im wolno, a rodzice wystraszeni możliwymi sankcjami wolą abdykować ze swych kluczowych funkcji.

W państwie prawa trudno wyobrazić sobie wsadzanie ludzi do więzień na podstawie niesprawdzonych donosów. Nie ma pomysłu likwidacji instytucji sądów apelacyjnych czy prawa do adwokata. Gdyby na to pozwolić, dochodziłoby często do pomyłek i skazywania niewinnych ludzi. A tak właśnie jest w przypadku ustawy antyprzemocowej. Zakłada ona odrzucenie całej tradycji prawa i takich jego fundamentów jak zasada domniemania niewinności. Powtórzmy wyraźnie: radykalne postulaty błyskawicznego wymierzania sprawiedliwości, bez zbadania sprawy, są częścią nadal obowiązujących w Polsce przepisów. Tak jak w podwarszawskim Łaźniewie realizują je potem ludzie omylni, niestaranni i co gorsza nie zawsze działający z dobrą wolą. Gdy dostają nieograniczoną władzę nad innymi mamy karykaturę sprawiedliwości. W imię uznaniowego „dobra dziecka” realizowana jest bolszewicka zasada: „Lepiej, by ucierpiało dziesięciu niewinnych, niż by wymknął się jeden winny”. Podobne zdania padały zresztą wprost w polskim sejmie podczas uchwalania niesławnej ustawy antyprzemocowej.

W Fundacji Rzecznik Praw Rodziców od początku protestowaliśmy przeciw niesprawiedliwemu prawu. Za czasów rządów koalicji PO-PSL lewicowy przechył nie dziwił. Brak zmian dwa lata od objęcia rządów przez ugrupowanie stawiające rodzinę na piedestał poważnie niepokoi. Straconego czasu nikt już nie wróci tysiącom polskich dzieci wyrwanych brutalnie ze swoich rodzin przez nadgorliwych urzędników. Nadszedł jednak moment gdy złe przepisy trzeba koniecznie zmienić. Prawo nie może pozwalać urzędnikom socjalnym zabierać dzieci „na wszelki wypadek”. Eksperyment nadopiekuńczego państwa już się skompromitował. Ministerstwo rodziny albo radykalnie go zakończy albo weźmie za niego pełną odpowiedzialność.
Karolina i Tomasz Elbanowscy
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

(Nasz Dziennik, 20.02.2018)
---------------------------------- 
Rozlicz z nami PIT i przekaż 1% na ochronę praw rodziców w Polsce


 

Wesprzyj nas