Listy imienne dzieci w poszczególnych grupach i klasach – kiedy? jakie przepisy?

Rodzice zgłaszają liczne zapytania w sprawie terminów oraz przepisów podawania przez dyrektorów szkół i przedszkoli imiennego przydziału dziecka do danej klasy/grupy. Informujemy, że:

1) Przepisy ogólne ustawy o oświacie nie regulują tej kwestii (poza prawem dziecka na etapie klas I-III do kontynuacji nauki pod opieką tego samego wychowawcy).

2) Należy w pierwszej kolejności sprawdzić pozostałe regulacje:
a) Zasady i regulamin rekrutacji

  • Czy jest tam zapis o ogłaszaniu list dzieci przyjętych (ogólnie, bez podziału na klasy lub lista dzieci przyjętych do poszczególnych klas)? Jeśli tak, trzeba się powołać na ten zapis i żądać pisemnie ogłoszenia wyników z podziałem na klasy/grupy w trybie natychmiastowym. Można też zgłaszać wnioski o interwencję do Wydziału Edukacji w gminie.
  • Czy jest zapis o rekrutowaniu dziecka do konkretnej grupy (np. grupy 4-latków) lub klasy (np. klasy 1 a jako mającej zaplanowane zajęcia w I semestrze roku na pierwszą zmianę)? Jeśli tak, trzeba przypomnieć sobie jak wypełnialiśmy wniosek, czy zaznaczyliśmy daną grupę/klasę i w momencie ogłoszenia przyporządkowania w dniu rozpoczęcia roku szkolnego można składać podanie o przeniesienie dziecka zgodnie z wcześniej wypełnianym i zrealizowanym przez placówkę wnioskiem rekrutacyjnym.

b) Statut i regulamin szkoły/przedszkola

  • Czy są tam zapisy o przydzielaniu dzieci do oddziałów, ogłaszaniu wyników, składaniu podań o przyjęcie dziecka do określonej grupy/ klasy itd.?

c) Odrębne dokumenty uchwalane przez placówki w postaci np. „Procedura tworzenia zespołów uczniowskich” (przykład TUTAJ) lub „Regulamin przydziału dzieci do klas 1” (przykład TUTAJ).

3) Jeśli szkoła/przedszkole nie uchwaliła żadnych przepisów na temat przydziału dzieci do klas/grup i informowania rodziców, nie ma podstaw prawnych, aby uzyskać od dyrekcji przed 1 września informacje na ten temat.

4) Nie ma natomiast przeszkód, aby składać wnioski o udzielenie takiej informacji - pisemne, wraz z uzasadnieniem do sekretariatu placówki, za potwierdzeniem przyjęcia. Warto też pójść o krok dalej i złożyć wniosek o przydzielenie dziecka do konkretnej, wybranej przez rodziców klasy/grupy. W uzasadnieniu możemy powołać się na dowolne kwestie, polecamy skupić się na indywidualnych potrzebach dziecka lub możliwościach rodziny - np. prośba o kontynuację nauki w grupie, gdzie większość dzieci dziecko zna ze względu na kłopoty adaptacyjne dziecka i zalecenia psychologa; uczęszczanie do klasy z konkretnym wychowawcą ze względu na Państwa doskonałe doświadczenia współpracy przy starszym rodzeństwie; klasa 1 a, uczęszczająca na 1szą zmianę w semestrze zimowym ze względu na pracę obojga rodziców i możliwość odbierania dziecka przez babcię po lekcjach itp. Taki wniosek można składać w każdym momencie, im szybciej tym lepiej - zanim dyrekcja podejmie już decyzje i zostaną one zatwierdzone na ostatniej radzie pedagogicznej w sierpniu.

Rodzice pamiętajcie, że możecie wnioskować do Radnych/ Wydziału Edukacji/ Rady Pedagogicznej o umieszczenie przepisów szczegółowych na temat list imiennych w ww. regulacjach - na przyszły rok szkolny!

---------------------------

Materiał powstał w ramach projektu Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodzicówwspółfinansowanego ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Wesprzyj nas