Jak samorządy ograniczają wybór rodziców

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

23 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa przywracająca rodzicom wolny wybór w sprawie edukacji 6-latków. Na poziomie przepisów ogólnopolskich, 6-latek jest objęty edukacją przedszkolną (może iść wcześniej do I klasy) a obowiązkiem szkolnym objęte są 7-latki. Ponieważ edukacja przedszkolna jest zadaniem własnym gminy i to samorząd odpowiada za sieć szkół i przedszkoli, władze lokalne w wielu miejscowościach robią wszystko, by zmusić rodziców by wysłali młodsze dzieci do szkół. To dlatego, że za każdego ucznia gmina otrzymuje wysoką subwencję z budżetu państwa.

Głównym problemem jest nie tylko likwidacja naboru dla 6-latków do przedszkolnych zerówek, lecz także:

 • nietworzenie oddziałów zerówkowych w szkołach rejonowych,
 • informowanie przez dyrekcje przedszkoli, że „nie opłaca” im się zatrzymywać 6-latków w placówce,
 • podsuwanie rodzicom do podpisu oświadczeń, że nie złożą deklaracji o kontynuacji nauki dziecka w przedszkolu i zobowiązują się zapisać dziecko do zerówki szkolnej,
 • ukrywanie przez władze samorządowe planów zmiany zasad rekrutacji,
 • ukrywanie przez władze samorządowe terminów uchwalanych zmian,
 • nieodpowiadanie na pisma rodziców z wnioskiem o wskazanie miejsca odbywania edukacji dziecka w zerówce w promieniu 3 km od miejsca zamieszkania,
 • informowanie przez tel. w przedszkolach, że naboru dla 6-latków nie będzie przed ogłoszeniem zasad naboru na rok szkolny 2016/2017,
 • odmowa organizacji spotkań władz samorządowych z rodzicami w sprawach zerówki dla 6-latków,
 • straszenie przez pracowników i dyrekcje przedszkoli rodziców interesujących się kwestiami prawnymi takich działań, że dziecko będzie miało problemy w szkole albo rodzeństwo będzie miało problemy przy naborze do przedszkola,
 • organizowanie zebrań z rodzicami w przedszkolach bez umożliwiania dyskusji rodzicom na ten temat,
 • ukrywanie przez władze samorządowe planów w tym zakresie również przed dyrektorami przedszkoli aż do dnia głosowania regulaminów rekrutacji,
 • brak konsultacji społecznych decyzji gmin w tym zakresie – za konsultacje społeczne nie można uznać podpisywania zgody na zapisanie dziecka do zerówki szkolnej czy przekazywania informacji rodzicom o braku naboru przez dyrektorów przedszkoli,
 • zatwierdzanie zmiany statutów i regulaminów przedszkoli (np. na „do placówki uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat”) bez opinii Rad Rodziców.

Zgłaszajcie nam takie problemy i kolejne związane z rekrutacją do przedszkoli na adres: rekrutacja2016@rzecznikrodzicow.pl (gmina/miasto/dzielnica + opis sytuacji). 15 lutego przekazaliśmy zebrane do tej pory sygnały o problemach pani minister Annie Zalewskiej, ale wszystkie kolejne także przekażemy z prośbą o interwencję.

UWAGA - minister Anna Zalewska prosiła o przekazywanie takich informacji na specjalną infolinię MEN - dzwońcie, alarmujcie, by urzędnicy mieli wiedzę o skali problemów, domagajcie się interwencji.

Przeczytajcie też i w razie potrzeby wydrukujcie i pokażcie dyrekcji przedszkola/ urzędnikom listy minister edukacji do władz gmin i dyrekcji przedszkola CZYTAJ

Więcej:

Co zrobić, żeby 6-latek został w przedszkolu - działania na poziomie gminy
Jak zorganizować lokalny protest
Wzory dokumentów

---------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay

 

Wesprzyj nas