Informacje dla rodziców dzieci z rocznika 2010

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Dzieci urodzone w roku 2010 mają obowiązek szkolny jako 7-latki, czyli do pierwszej klasy powinny pójść 1 września 2017 roku.

Dzieci z rocznika 2010 mogą iść do pierwszej klasy w wieku 6 lat od najbliższego września. Aby wcześniej wysłać dziecko do szkoły nie potrzeba żadnych opinii z poradni.

Dzieci mogą mieć odroczony obowiązek edukacji i pójść do szkoły w roku w którym kończą 8 lat (wrzesień 2018). Odroczenie obowiązku szkolnego odbywa się na wniosek rodziców, z opinią poradni, do 31 sierpnia 2017. Po odroczeniu dziecko nadal uczęszcza do oddziału przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka)

Pytania:

- Chcę posłać dziecko do szkoły w wieku 6 lat. Jeśli moje dziecko chodzi do zerówki nierejonowej w szkole, czy może tam chodzić też do pierwszej klasy od września 2016?

TAK
- Jeśli rodzice złożą przed rekrutacją wniosek o kontynuację nauki.

NIE
- Jeśli wydział edukacji do 15 czerwca 2016 roku wskaże inną szkołę ponieważ uczniów w obecnej szkole ma być mniej niż 7 (miasta i wsie do 5 tys. mieszkańców) lub 11 (większe miejscowości).

Tam, gdzie istnieje ryzyko, że klasy mogą być zbyt mało liczne, radzimy przed okresem rekrutacji składać do interesujących Was szkół wniosek do Wydziału Edukacji o udzielenie informacji w sprawie planowanej liczby uczniów w klasie 1 i ewentualności zastosowania art. 8.

- Czy mogę teraz zabrać dziecko z zerówki?

Ustawodawca nie zmienił i nie stworzył żadnych przepisów w tej kwestii. Oznacza to, że formalnie nie ma takiej możliwości, gdyż dzieci urodzone w 2010 roku mają do końca roku szkolnego 2015/206 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Są jednak możliwości obejścia tej sytuacji. Przede wszystkim można wystąpić o edukację domową i do końca obecnego roku szkolnego uczyć dziecko w domu bez konieczności zdawania egzaminów kwalifikacyjnych. EDUKACJA DOMOWA

Jeśli nie chcesz, by dziecko nadal uczęszczało np. do oddziału w szkole, bo czuje się tam dobrze, a nie chcesz przechodzić przez procedurę ubiegania się o edukację domową, pamiętaj że rocznik 2010 jest ostatnim, który obejmuje obowiązek edukacji przedszkolnej w wieku 5 lat. Wszystkie dzieci urodzone później będą miały prawo a nie przymus korzystania z edukacji przedszkolnej. Ten fakt będzie miał z pewnością wpływ na sposób egzekwowania prawa przez urzędników.

Nie należy też posyłać do przedszkola (oddziału przedszkolnego) dziecka, które przechodzi infekcję, ma katar, lub jest osłabione po przebytej chorobie. Jeśli nauczyciel otrzyma od rodziców usprawiedliwienie nieobecności, będzie miał porządek w papierach i nie będzie miał powodu „ścigać” pięciolatka, którego przez dłuższy czas nie ma na zajęciach.

- Czy moje dziecko będzie powtarzało zerówkę od 1 września 2016?

Dzieci urodzone w 2010 roku do końca obecnego roku szkolnego mają obowiązek uczęszczania do „zerówki”, ponieważ w tym zakresie nowelizacja ustawy nie weszła w życie. Natomiast od 1 września 2016 wchodzi w życie nowy przepis:

„Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 6 lat.”

Czyli dzieci urodzone w roku 2010 zostały, mocą dwóch ustaw, objęte przez dwa lata obowiązkiem edukacji przedszkolnej, jako 5- i 6-latki. Ministerstwo edukacji zapowiada zmianę podstawy programowej dla przedszkoli, do której ma wrócić m.in. edukacja liter. Rodzice którzy nie chcą by ich dziecko powtarzało ten sam program nie powinni się więc niepokoić. Inaczej będzie wyglądała nauka 5- i 6-latka w edukacji przedszkolnej.

TEKST NOWELIZACJI USTAWY O OŚWIACIE:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/35/1

-------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas