Informacje dla rodziców dzieci z 2008 r.

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

DZIECI URODZONE w I-szej POŁOWIE 2008 ROKU

Weszła w życie nowelizacja ustawy o oświacie. Nowelizacja daje prawo do możliwość ponownego zapisania do 2 klasy na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 roku, jedynie dzieciom urodzonym w pierwszej połowie 2008 roku.

DZIECI URODZONE w II-giej POŁOWIE 2008 ROKU

Gdy chcecie, aby Wasze dziecko zostało ponownie zapisane do klasy 2, jedyną zgodną z prawem możliwością jest powtarzanie klasy w normalnym trybie ustawowym, czyli na wniosek rodziców (jak stanowi wcześniejsza nowelizacja z lutego 2015) z popierającą go opinią wychowawcy klasy.
W praktyce bywa różnie z przychylnością szkół do takich wniosków, dlatego radzimy:
a) Wniosek ten musi być postawiony przed ostatnią radą klasyfikującą na koniec roku szkolnego. Oznacza to złożenie pisma, a nie rozmowę. Wielokrotnie otrzymywaliśmy informacje, że rodzice otrzymywali zapewnienia od wychowawczyni lub dyrektora szkoły, że dziecko będzie powtarzało klasę (1, 2 lub 3), ale nie powiadomiono ich o konieczności złożenia pisma (co nie nadawało biegu urzędowego sprawie) i dziecko przynosiło na koniec roku szkolnego świadectwo z promocją do następnej klasy. Pamiętajcie, że takie decyzje mają moc administracyjną gdy zapadają na piśmie, a termin "na wniosek" oznacza konieczność sporządzenia pisma i złożenia go w szkole.
b) Na ogół w takich przypadkach przydaje się opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w tej sprawie. Może to być prywatna poradnia, gdzie specjalista napisze, że z jakichś względów (musi wymienić jakie, np. trudności emocjonalne występujące u dziecka, zahamowanie emocjonalne, obciążenie stresem, początki nerwicy szkolnej nie pozwalające dziecku osiągać pełni możliwości edukacyjnych, choroby, oczekiwanie na leczenie/operację i planowana rehabilitacja, konieczność diagnozowania dziecka, oczekiwanie na orzeczenie lekarskie pomagające dostosować naukę do potrzeb dziecka itp.) warto rozważyć powtarzanie klasy dla dobra dziecka.
c) Najlepiej zacząć starać się o opinię już teraz, to znaczy w związku z zakończeniem i semestru złożyć na piśmie informację do szkoły (do dyrektora i wychowawcy), że uważacie Państwo, iż u dziecka występują problemy (proszę wymienić jakie) na skutek wcześniejszego posłania do szkoły w wieku 6 lat, i w związku z tym udacie się do poradni specjalistycznej na badania w celu uzyskania opinii w sprawie ewentualnego powtarzania przez dziecko klasy 2. w razie uzyskania takiej opinii złożycie ją w szkole wraz z wnioskiem o powtarzanie klasy przez Wasze dziecko, wobec czego występujecie niniejszym o opinię wychowawcy również w tej sprawie.
d) Opinia z poradni nie jest konieczna. Nie ma wymogu w ustawie, aby ją uzyskać, jednak z doświadczenia w takich sprawach wiemy, że pomaga skutecznie przekonać radę pedagogiczną i wychowawcę do wniosku rodziców, ponieważ bez opinii specjalisty szkoła często ma poczucie winy, że powtarzanie klasy oznacza porażkę dydaktyczną pedagogów.

podstawa prawna: nowelizacja ustawy oświatowej z lutego 2015 r.
"Art. 44o. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału."

Szczegóły w tabeli TUTAJ

  wniosek o ponowne zapisanie dziecka do II klasy

-------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas