Historia rodziny z Mokotowa

Pani Patrycja wychowuje dwójkę dzieci - dwunastoletnią Nikolę i trzyletniego Oskara. Córka była dzieckiem nadpobudliwym i z tego powodu była pod opieką lekarzy specjalistów. Dziewczynka została skierowana do szpitala na badania. Po krótkim pobycie wróciła do domu. Rodzice wykupili przepisane przez lekarzy silne leki uspakajające. Po kilku dniach ich zażywania Nikola dostała duszności. Wezwani lekarze długo reanimowali dziewczynkę z niewydolnością oddechową. Niestety dziewczynka zmarła, prawdopodobnie na skutek reakcji organizmu na leki.

Psycholog szkolna, która wcześniej już obwiniała rodziców za trudności wychowawcze z Nikolą, zawiadomiła Ośrodek Pomocy Społecznej o zdarzeniu. Na drugi dzień po śmierci dziewczynki w domu rodziny pojawił się pracownik socjalny. Wskutek jego działań dzień później przyjechali trzej zawodowi kuratorzy w asyście policji z zamiarem odebrania Oskara.  Wraz z nimi przybyli również  pracownicy z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Jeden z kuratorów wezwał karetkę pogotowia i odwieziono Oskara do szpitala, żeby ocenić stan zdrowia dziecka. Chłopiec zupełnie zdrowy miał opuścić szpital następnego dnia. Jednak okazało się to niemożliwe. Kurator zawiadomił telefonicznie sąd o „niejasnej przyczynie śmierci” Nikoli sugerując, że to prawdopodobnie matka spowodowała śmierć dziecka.

Na podstawie nieprawdziwej oceny sytuacji rodziny sędzia bezrefleksyjnie wydała postanowienie o umieszczeniu Oskara w domu dziecka. Lekarze odmówili wypisania Oskara ze szpitala. Dopiero stanowcza reakcja rodziców i interwencja prawnika spowodowały oddanie rodzicom chłopca. Przerażeni rodzice ukryli syna u najbliższej rodziny w obawie przed organami ścigania, sami zaś ukrywali się przed policją, bo zostali posądzeni o porwanie swojego dziecka. Z pomocą prawników zostali oczyszczeni z zarzutów. W takich okolicznościach rodzina przygotowywała się do pogrzebu Nikoli. W kwietniu sąd zdecyduje o dalszym losie rodziny.

Działalność Telefonu Wsparcia Rodziców w: 2013 r. TUTAJ, 2014 r. TUTAJ, 2015 r. TUTAJ, 2016 r. TUTAJ

------------------------------

Pomoc świadczona jest całkowicie bezpłatnie.

Wszyscy, którzy chcą pomóc w funkcjonowaniu Telefonu Wsparcia mogą przekazać darowiznę w dowolnej kwocie lub zadeklarować regularne wsparcie, co pozwoli nam stabilnie planować dalsze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
z tytułem "Darowizna na cele statutowe'', z dopiskiem "Telefon Wsparcia''

 

Wesprzyj nas