Czy szkoła może zorganizować świetlicę w centrum kultury?

Pytanie:

Czy szkoła może zorganizować świetlicę w centrum kultury?

Odpowiedź:

Nie, świetlica szkolna musi funkcjonować w szkole i być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela.

Świetlica szkolna jest pracownią szkoły, a jej organizacja i stworzenie uczniom możliwości korzystania z niej są obligatoryjne – orzekł WSA w Warszawie.

Dyrektor zespołu placówek oświatowych zlecił prowadzenie zajęć świetlicowych centrum kultury - jednostce zewnętrznej, niebędącej ani szkołą, ani placówką oświatową. Kurator oświaty, nakazał dyrektorowi przywrócenie prowadzenia świetlicy szkolnej. Dyrektor zarzucił decyzji naruszenie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572). WSA zwrócił uwagę, iż z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika, że biblioteka szkolna jest pracownią szkoły, a jej organizacja i stworzenie uczniom możliwości korzystania z niej są obligatoryjne. Zdaniem sądu ten zapis ustawy pozostaje także aktualny w odniesieniu do kwestii prowadzenia przez szkoły świetlicy. Ustawodawca, formułując treść art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, postawił bowiem znak równości w zakresie funkcjonalnym pomiędzy problematyką prowadzenia biblioteki i świetlicy szkolnej.
Zatem należy przyjąć, że świetlica szkolna, jako pracownia szkolna, musi funkcjonować w strukturach szkoły i być prowadzona przez zatrudnionego w szkole nauczyciela. Tylko bowiem w takiej formie organizacyjnej świetlica szkolna i zatrudnieni w niej nauczyciele mogą realizować zadania przewidziane przepisami prawa. Istotne przy tym jest to, że poprzez włączenie świetlic szkolnych w system organizacyjny szkoły i wynikającą stąd konieczność zatrudniania w nich nauczycieli, zostały ustawowo zapewnione warunki realizacji w świetlicach szkolnych programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Również tylko przy takiej organizacji świetlic szkolnych możliwe jest sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego ze strony kuratora oświaty oraz ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej przez nie prowadzonej – uznał WSA.
Wyrok WSA w Warszawie z 2 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Wa 616/13, prawomocny.

------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas