Czy szkoła ma obowiązek zorganizować "Dni Otwarte"?

Pytanie:

Jestem mamą sześciolatki, która w tym roku pójdzie do pierwszej klasy. Jak każdy rodzic mam jednak obawy. Chciałabym zobaczyć czy szkoła jest przystosowana, sale lekcyjne, jak będą wyglądały lekcje, czy maluchy nie pogubią się wśród starszych dzieci itp. Problem jest w tym, że szkoła podstawowa nie organizuje dnia otwartego. Moja pytanie jest takie czy szkoła nie ma obowiązku zorganizowania takiego dnia? 

Odpowiedź:

Niestety szkoła nie ma takiego obowiązku. O tym, jak ma być zorganizowany rok szkolny decyduje dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną. Szczegółowe warunki określa rozporządzenie, nie ma tam ani słowa o organizacji dni otwartych.

Można wystosować zapytanie o przyczynę braku dni otwartych w interesującej Panią szkole do tzw. organu prowadzącego, czyli Wydziału Oświaty/ Edukacji w Urzędzie Miasta/ Gminy w Pani miejscowości. Można też poprosić, aby udzielono Pani informacji, jakie warunki edukacji oferuje ta szkoła i kiedy oraz w jaki sposób może się Pani z nimi zapoznać. MEN natomiast udzieli Pani informacji o podstawach prawnych podejmowanych przez dyrektora szkoły decyzji dotyczących organizacji roku szkolnego, jak najbardziej może Pani złożyć zapytanie w tej sprawie. Z pewnością wskaże również kompetencje samorządu do decydowania o sposobie promowania szkół publicznych w danej gminie.

Podczas dni otwartych nie odbywają się zwykłe zajęcia szkolne, nie są one organizowane w trakcie lekcji. Najczęściej organizuje się je w weekend lub po zajęciach szkolnych, w poszczególnych salach lekcyjnych przeprowadzając pokazy, eksperymenty naukowe, wystawę prac dzieci i występy uczniów. Lekcje pokazowe nie są zwykłymi lekcjami, stanowią rodzaj "przedstawienia" na potrzeby promocji placówki. Nie dają więc pełnej informacji o tym, jakie realnie warunki zapewnia placówka (np. czy w trakcie zwykłych zajęć dzieci korzystają na WF z sali gimnastycznej, czy w toaletach jest mydło i papier, jak spędzają przerwy itd.) oraz jak dany wychowawca prowadzi zajęcia i jakie ma podejście do dzieci. Polecamy rozmowę z rodzicami obecnych uczniów szkoły (ile godzin dziennie dzieci odrabiają lekcje, czy mają motywację do nauki, czy nauczycielka pyta podczas wywiadówek o prace domowe i dostosowuje tempo pracy do możliwości dzieci itp.) oraz z dziećmi - można wprost zapytać o konkretne szkolne zwyczaje i procedury (np. czy dzieci w świetlicy oglądają tv, czy jest tam dużo dzieci, czy mają cichą świetlicę, aby móc odrabiać w skupieniu lekcje). Szkołę w dużej mierze tworzą ludzie, pod opieką których pozostawiamy dzieci, warto dociekać informacji na temat ich pracy.

Więcej:

Rozporządzenie z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

---------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay 
Wesprzyj nas