Czy moje dziecko powinno powtarzać klasę?

Oto lista zagadnień, które warto rozważyć jeśli dziecko posłane do 1klasy jako sześciolatek nie radzi sobie z programem i chcemy żeby powtarzało rok:

a) Czy Twoje dziecko ma problemy z: opanowaniem materiału, nadmiernym obciążeniem pracami domowymi, pisaniem, czytaniem, koordynacją ruchową, wyraźnie nie nadąża z notowaniem z tablicy, realizacją programu nauczania, tempem pracy?

- jeśli TAK, dziecko może zyskać rok na opanowanie, utrwalenie i powtórzenie materiału;


b) Czy Twoje dziecko wykazuje cechy nadwrażliwości lub niedojrzałości emocjonalnej:
- reaguje na każde niepowodzenie płaczem, lękiem i stresem,
- boi się lekcji, odpowiedzi, wyników sprawdzianów,
- z obawy czy odpowiedź będzie na 100% dobra nie zgłasza się na lekcjach,
- bardzo poważnie i ambicjonalnie podchodzi do odrabiania lekcji,
- nie radząc sobie z opanowaniem materiału oskarża siebie "że jest głupie",
- ma objawy nerwicy szkolnej takie jak bóle brzucha, głowy, stany podgorączkowe, kłopoty z zasypianiem, moczenie się, koszmary senne,
- problemy nasilają się w niedzielę wieczorem lub w tygodniu rano przed szkołą;
- ma objawy wypalenia emocjonalnego takie jak spadek motywacji i energii, brak zainteresowań, izolowanie się od otoczenia,
- jest apatyczne lub ma wybuchy agresji (często u dzieci apatia występuje na początku tygodnia, napady agresji w piątek, gdy napięcie się skumuluje),
- jest smutne i nie znajduje ulgi w spontanicznej zabawie lub wypłakaniu się?

- jeśli TAK, wiedz, że rodzice właśnie takich dzieci o cechach perfekcjonizmu, nieco lękowych, wolnorozgrzewająych się pod względem temperamentu, obowiązkowych i samodzielnie narzucających sobie wysokie wymagania, surowo oceniających własne osiągnięcia zgłaszają się do nas najczęściej z dramatycznymi apelami o pomoc w uzyskaniu powtarzania klasy 2,3,4, mimo nie najgorszych ocen.
Dzieci stają się po prostu smutne, pogarsza im się gwałtownie samoocena i następuje całkowity spadek wiary w osiągnięcie edukacyjnego maximum, pomimo ciągłych prób podejmowanych przez dziecko, by nadążać za wymogami programu i nauczyciela. Dziecko nie jest w stanie sprostać maksymalnym wymaganiom edukacyjnym ze względu na stres, rozczarowania i niemożność opanowania programu niedostosowanego w wielu aspektach do możliwości biologicznych dzieci (np. rozwój myślenia abstrakcyjnego u dzieci ok. 10 r.ż., przy wprowadzaniu zagadnień abstrakcyjnych już w elementarzu w kl.1 i gwałtownym skoku w programie nauczania z wymogiem opanowania ogromnej części wiedzy z matematyki i przyrody, bez dłuższej możliwości utrwalenia i powtarzania materiału w klasie 4 i 5 z obu tych przedmiotów, gdy część dzieci ma niespełna 9 lat).
Dzięki powtórzeniu roku dziecko otrzymuje szansę na osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej w sprzyjających warunkach. Powtarzanie materiału pozwoli mu osiągać wreszcie sukcesy na miarę jego możliwości, wzmocnić samoocenę. Ważne jednak, by wychowawca zachęcał dzieci do samej aktywności i podejmowania ryzyka popełniania błędów, oceniając pozytywnie również wkład i chęć pracy dzieci, a nie jedynie wynik (np. stawiając oceny za samą aktywność na lekcji, jeśli dziecko w tygodniu często zgłaszało się do odpowiedzi, ale nawet ani razu nie zostało wywołane do jej udzielenia).


c) Kwestia adaptacji dziecka w nowej klasie: jeśli dziecko jest silnie związane z grupą klasową, czy inne dziecko z klasy, również będzie powtarzać rok? Czy w nowej klasie będzie parzysta liczba dzieci? Czy dziecko będzie miało szansę usiąść w ławce w parze z innym dzieckiem?

- jeśli TAK, to ułatwi dziecku adaptację i szybciej zaakceptuje zmianę. 
Pamiętaj! Nie możesz pytać dziecko czy chciałoby zmienić klasę - 6-letnie dziecko jest za małe, by musiało i mogło udźwignąć ciężar takiej decyzji! To Twoja rola, jako rodzica, by podjąć decyzję, kierując się długofalowym dobrem dziecka i dbając o zapewnienie możliwie największego komfortu dziecku, nawet przy przechodzeniu przez trudne zmiany. Można porozmawiać z dzieckiem o takiej możliwości, bez narzucania presji, że to ono decyduje.


d) Czy jesteś w stanie opanować emocje i zaakceptować pewne trudności i wyzwania, gdy dziecko będzie się przyzwyczajać do myśli o zmianie klasy, oraz procedurę i być może opór dyrekcji szkoły i wychowawcy w związku z Twoją decyzją? Czy masz pewność, że Twoja decyzja jest słuszna lub warta ryzyka?

- jeśli NIE, dziecko wyczuje Twoją niepewność a to utrudni mu szybkie zaakceptowanie zmiany. Jeśli masz wątpliwości możesz zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, by zbadała dziecko pod kątem dojrzałości emocjonalnej lub porozmawiać z psychologiem lub doświadczonym nauczycielem do którego masz zaufanie.

e) Czy przygotowałaś się do rozmowy z dzieckiem o tym że będzie powtarzało klasę? Zrób to, możesz nawet spisać sobie swoje słowa na kartce. Najczęściej rodzice boją się właśnie rozmowy z dzieckiem i ryzyka, że dziecko uzna taki pomysł za swoją osobistą porażkę. Ty też się tego boisz?

- jeśli TAK, ważne, żeby faktycznie przygotować się do takiej rozmowy. Dzięki temu będziesz już w trakcie rozmowy zajmować się tylko emocjami dziecka, a nie swoimi obawami i lękiem. Skupisz się tylko na dziecku, udzielając mu maksimum wsparcia i zmniejszając jego stres, zachowując spokój. Warto poinformować dziecko, że zmieniły się przepisy i z tego powodu część dzieci ma problemy w szkole, część dzieci musi powtarzać klasę dla swojego dobra. Wytłumacz, że sytuacja Twojego dziecka nie jest żadnym wstydliwym wyjątkiem.

f) czy możesz uzyskać informacje o ewentualnym przyszłym wychowawcy dziecka, w przypadku ponownego zapisania do klasy I - pytając dyrekcję, kto obejmie klasę; pytając rodziców uczniów klas 3-cich o opinie na temat obecnych wychowawców? (pamiętaj, że najczęściej nauczyciele uczą "literkami", mając klasę 3A obejmują w kolejnym roku szkolnym 1A). Czy możesz porównać metody pracy obu nauczycieli (aktualnego wychowawcy i tego po zmianie klasy?) Pamiętaj, że dyrektor ma obowiązek tworząc klasy pierwsze przydzielać dzieci do nich zgodnie z miesiącami urodzenia, jednak na wniosek rodziców wraz z uzasadnieniem, może zapisać dziecko do innej klasy. Wiesz już, że obecny wychowawca jest rygorystyczny i gna z programem, a przyszły jest łagodniejszy i ma mniej zasadnicze podejście do dzieci?

- jeśli TAK, warto rozważyć ponowne zapisanie do I klasy, aby dziecko miało szansę na tzw. "dobroć dopasowania", ponieważ przy mniej zasadniczym podejściu występuje większa szansa, że nauczyciel zauważy indywidualne problemy uczniów i dostosuje tempo pracy, wymagania i ilość prac domowych do możliwości dzieci. Tacy nauczyciele szybciej reagują na kłopoty dzieci, chętniej nawiązują współpracę z rodzicami, są bardziej elastyczni. Wszystkie badania pokazują, że dzieci osiągają lepsze wyniki w sytuacji zmniejszonego stresu, zachęty i poczucia akceptacji u nauczyciela.

-------------------
Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

-------------------------------------------------------------------------
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas