Czy dzieci mogą mieć zakaz wychodzenia z sal na przerwy?

Pytanie:

Czy dzieci mogą mieć zakaz wychodzenia z sal na przerwy?

Odpowiedź:

Każda szkoła winna posiadać jasne zasady zachowania się uczniów podczas przerw. Taki obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i  niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). Znajduje się tam również zapis, że:

  • uczniowie spędzają przerwy pod nadzorem nauczyciela
  • jeśli to możliwe uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu
  • wietrzy się klasy pomiędzy każdymi zajęciami

Jednocześnie proszę pamiętać, że nauczyciel nie może stwarzać zagrożenia dla uczniów i  musi zapobiegać zagrożeniom, w związku z czym podczas wietrzenia klasy i  otwierania okien uczniowie nie powinni być w sali, a sala powinna być zamknięta.

Można złożyć pismo w tej sprawie do dyrektora szkoły oraz szukać wsparcia w Radzie Rodziców. Jeśli pierwsza interwencja nie przynosi rezultatu, kolejne pismo do Dyrekcji Szkoły warto wysłać jednocześnie do wiadomości Kuratorium, Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta, Komisji Edukacji przy Radzie Miasta. W piśmie proszę zaprotestować przeciwko takiej organizacji przerw i  nauki, bez możliwości wychodzenia przez dzieci na przerwy i  bez możliwości bezpiecznego wietrzenia klasy między kolejnymi zajęciami, bez dostępu do przebywania na świeżym powietrzu.

Tyle z pewnością powinno wystarczyć, aby Kuratorium nakazało szkole wypuszczać uczniów na przerwy. Można też oczywiście napisać pismo jedynie do Dyrektora Szkoły wzywając do wypełnienia rozporządzenia (o którym wyżej mowa), a także podania podstawy prawnej znoszącej te przepisy i  pozwalającej zabronić uczniom wychodzić na przerwy (odwracamy sytuację, to dyrektor musi przedstawić przepisy uprawniające do działań jakie podejmuje, ponieważ tak naprawdę szkoła może działać tylko w ramach określonych przepisów).

-------------------
Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


 

 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas