Co zrobić, jeśli nauczyciel nie dostosowuje tempa pracy do możliwości dzieci?

Pytanie:

Od wrześnie minęły zaledwie 3 miesiące, a dzieci muszą już pisać z pamięci, liczyć równania. Obecnie klasa mojego dziecka jest na literce "ó". Porażka i zgroza zarazem. Konsultowałem się ze specjalistami (m.in. pedagogiem, logopedą) w sprawie tej szkolnej "wielkiej pardubickiej" i wszyscy są ogromnie zdziwieni, że te dzieciaki są zmuszone do przyswajania wiedzy, która do tej pory zarezerwowana była dla 7-latków. Dzieci są męczone, bo na nauczycielach wywierana jest presja programowa. Co zrobić, jeśli nauczyciel nie dostosowuje tempa pracy do potrzeb i możliwości dzieci 6-letnich?

Odpowiedź:

Za realizację podstawy programowej odpowiedzialny jest nauczyciel nauczania początkowego, który pracuje z daną klasą. Sposób, w jaki "gna" z programem jest często subiektywnym wyborem metod nauczania przez pedagoga. Owszem, mogą odbyć się kontrole metodyków, kuratorium. Najczęściej polegają one jednak na sprawdzeniu dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela, czyli co wpisuje do dziennika, czy wpisuje, czy realizuje materiał zgodnie z planem, jaki założył, czy wyniki nauczania są zadowalające. Nie ma tu miejsca na wywiad kontrolujących z dziećmi, na gwarantowane ustawą dostosowanie tempa nauki oraz ilości i stopnia trudności prac domowych do indywidualnych możliwości dzieci i pozostawianie dzieciom czasu na odpoczynek i zabawę. Nowe przepisy ułatwiły jeszcze bardziej zatwierdzanie przez dyrektorów bardzo swobodnych programów nauczania, bez konkretnego planu realizacji, choć hasłowo przepisy zakładają dostosowanie programów do indywiudalnych potrzeb dzieci - i na te potrzeby należy silnie wskazywać (na piśmie!), żądając zmian w realizacji programu w danej klasie.

Można jednak próbować stopować nauczycielkę:

a) dowiedzieć się, jeśli są klasy równoległe w tej szkole, jak tam jest realizowany programu. Jeśli są w innym miejscu i są mniej obciążone nauką, można wystosować pismo do dyrekcji i Rady Pedagogicznej z prośbą o przedstawienie powodów różnic w tempie realizacji programu nauczania pomiędzy klasami równoległymi a także wskazać na przemęczenie dzieci, powołując się na prawo dziecka do dostosowania edukacji do indywidualnych potrzeb,

b) poprosić o przedłożenie programu nauczania wraz z planem realizacji (jeśli taki plan istnieje, ponieważ w myśl nowych przepisów szkoły mają ogromną autonomię w zakresie realizacji programów i mogą jedynie hasłowo uściślać, że uwzględniają zakres podstawy programowej, nie muszą już umieszczać ilości godzin przeznaczonych na reliazację poszczególnych zakresów) w sensie planu realizacji tematów i podstawy programowej do wglądu, ze względu na nadmierne obciążenie dzieci dużą ilością trudnej wiedzy do opanowania w bardzo krótkim czasie,

c) zgłosić wniosek o zbadanie przez pedagoga szkolnego, poradnię pod którą podlega szkoła oraz metodyka, potrzeb i możliwości dzieci w tej klasie ze względu na wątpliwości, czy dzieci nie są nadmierne przeciążone szybkim tempem pracy i realizacji podstawy programowej.

Lepiej jednak, żeby pod takimi pismami podpisali się również inni rodzice z klasy, ponieważ w przeciwnym razie szkoła może potraktować to jedynie jako zgłaszanie przez rodzica trudności dziecka w nauce i proponować w odpowiedzi wspomaganie nauczania, zajęcia wyrównawcze, diagnozę w poradni, terapię pedagogiczną. Chodzi o to, by spowodować dyskusję na forum klasowym z dyrekcją, pedagogiem szkolnym i wychowawczynią oraz rodzicami, a nie zepchnąć sprawę do niepokojów jednego rodzica o jedno dziecko.

Proszę rozważyć ryzyko interwencji, poszukać innych rodziców, z którymi można wspólnie wywrzeć presję na wychowawcę, by dzieci wolniej realizowały program.

Dodatkowe materiały:

Podstawa programowa

Przykładowy plan pracy w kl. I dla porównania, ile dzieci mogą w myśl różnych pomysłów wydawców, realizować do tego czasu w kl. I 

Prezentacja szkoleniowa dla dyrektorów szkół przygotowana przez kuratorium, która jasno pokazuje jak bardzo szkoły mają wolną rękę i na jak ogólne zapisy Rodzice mogą się powoływać, aby uwzględniono jakieś zmiany w planie nauczania ich dzieci 

Polecamy:

Ilość prac domowych zadawanych 6-latkom - skuteczna interwencja rodziców 

----------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas