Co zrobić, by 6-latek został w przedszkolu cz. 1

Komunikat o błędzie

Warning: ini_set(): A session is active. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/zaranski/ftp/nowarzecznik/includes/bootstrap.inc).

Działanie na poziomie przedszkola:

1. Złóż deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego przez swoje dziecko w placówce, do której aktualnie uczęszcza, nawet wtedy, gdy dyrekcja przedszkola/wydział edukacji z góry informują, że oddziału dla 6-latków w przedszkolu nie będzie. Radzimy rodzicom, by masowo – np. cała grupa przedszkolna – składali takie deklaracje, powołując się na art. 20w pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty:
" Art. 20w. (...)
2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.”

Wzór deklaracji:
- Jeśli ustaliła go gmina, sprawdź czy został udostępniony w internecie, na stronie przedszkola lub urzędu gminy, lub zapytaj o niego dyrekcję przedszkola; w razie problemów z uzyskaniem wzoru deklaracji, możesz złożyć wniosek na piśmie o jego udostępnienie. Jeśli w gminie/ placówce obowiązuje konkretny wzór, koniecznie złóż na takim deklarację, aby nie ryzykować odrzucenia Twojego wniosku z powodu błędu formalnego.
- Jeśli gmina/ przedszkole nie ustaliło wzoru lub mimo Twoich starań nie został Ci on udostępniony, możesz skorzystać z przykładowego wzoru deklaracji TUTAJ
Uwaga! Poproś o pisemne potwierdzenie przyjęcia deklaracji (także wniosku o udostępnienie wzoru, jeśli go wcześniej złożysz), np. na kopii dokumentu.

Dyrekcja placówki musi odpowiedzieć na złożone pismo, podając podstawę prawną. Nie gwarantujemy, że ta ścieżka postępowania będzie skuteczna, ale warto spróbować wykorzystać wszystko, co w prawie oświatowym przemawia na korzyść rodziców i dzieci (wspomniany art. 20w). W razie odmownych rozstrzygnięć dot. przyjęcia dziecka na kolejny rok, rodzice będą mogli spróbować drogi odwoławczej, np. w wojewódzkim sądzie administracyjnym. WIĘCEJ O ZASKARŻENIU DECYZJI DOT. REKRUTACJI Na etapie przed rekrutacją deklaracje będą stanowiły jasną informację dla przedszkola i gminy, że rodzicom zależy na pozostawieniu dzieci w przedszkolu.

Co zrobić, jeśli dyrekcja odmawia przyjęcia deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego?

Jednostka organizacyjna administracji publicznej nie może odmówić przyjęcia składanego przez obywatela dokumentu. W razie trudności możesz:

a) Udać się do dyrekcji jeszcze raz, tym razem ze świadkiem, i domagać się przyjęcia deklaracji oraz pisemnego potwierdzenia;

b) W razie kolejnej odmowy – domagać się pisemnego potwierdzenia odmowy przyjęcia deklaracji;

c) W przypadku trudności z uzyskaniem pisemnej odmowy – poprosić świadka o pisemne potwierdzenie zaistniałej sytuacji;

d) Wysłać deklarację pocztą na adres przedszkola, listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

UWAGA na terminy! Zgodnie z wspomnianym art. 20w ustawy potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym należy składać w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Określenie to nie jest precyzyjne – niektóre samorządy przyjmują, że wnioski powinny być złożone maksymalnie 7 dni PRZED rozpoczęciem rekrutacji, inne – że można je składać W CIĄGU tych 7 dni. W związku z różnymi interpretacjami, koniecznie sprawdźcie informacje na temat terminów w przedszkolu oraz upublicznione przez gminę, a w razie wątpliwości – złóżcie deklarację jak najszybciej. Jeśli dyrekcja odmówi przyjęcia ze względu na termin, poproście o wskazanie odpowiedniego terminu na piśmie.

Nie zdążyłeś złożyć deklaracji, bo dyrekcja/lokalne władze wprowadziły Cię w błąd, mówiąc, że nie masz do tego prawa? Możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu! TUTAJ

2. Sprawdź regulamin i statut przedszkola. Zobacz, co mówią na temat wieku dzieci oraz kontynuacji nauki w przedszkolu przez dzieci już uczęszczające do placówki – być może zapisy będą korzystne dla Twojego dziecka (np. „Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat”; „dzieci kontynuujące naukę w przedszkolu są przyjmowane w pierwszej kolejności bez konieczności udziału w postępowaniu rekrutacyjnym”). Pilnuj, czy nie są planowane zmiany na niekorzyść w tych dokumentach - skontaktuj się z Radą Rodziców i poproś, by w takiej sytuacji złożyła negatywną opinię na ten temat. Pamiętaj, że rodzice zgodnie z ustawą o systemie oświaty mają prawo składać wnioski i opinie w każdej sprawie dotyczącej ich dziecka i placówki.

UWAGA! Ściągnij sobie aktualną wersję statutu i regulaminu rekrutacji ze strony przedszkola (lub skopiuj, jeśli są dostępne tylko w wersji papierowej) i zanotuj, kiedy wchodzą w życie ewentualne zmiany – może to się przydać w razie odwoływania się od decyzji ws. nieprzyjęcia dziecka. Koniecznie sprawdź, czy nie ma sprzeczności między statutem/ przedszkolnym regulaminem a przyjętymi przez gminę zasadami rekrutacji (np. statut gwarantuje możliwość edukacji dzieciom 6-letnim, a gminne zasady rekrutacji głoszą, że do przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat). Taka sprzeczność jest niezgodna z prawem.

3. W żadnym wypadku nie podpisuj oświadczenia, w którym mowa o tym, że nie złożysz deklaracji o kontynuacji nauki dziecka w przedszkolu i zobowiązujesz się zapisać dziecko do zerówki szkolnej. W niektórych gminach władze miasta zobowiązują dyrektorów przedszkoli do podsuwania takich pism do podpisu rodzicom – masz prawo odmówić! Podpisując takie oświadczenie, pozbawisz się możliwości dalszych starań o miejsce w przedszkolu dla swojego sześciolatka.

PO DRUGIE – MOŻESZ ZADZIAŁAĆ NA POZIOMIE GMINY – WRAZ Z INNYMI RODZICAMI WYWIERAJ NA SAMORZĄD PRESJĘ, BY ZORGANIZOWAŁA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W SPOSÓB KORZYSTNY DLA 6-LATKÓW.

Więcej:

Co zrobić, żeby 6-latek został w przedszkolu - działanie na poziomie gminy
Co zrobić, żeby 6-latek został w przedszkolu - po decyzjach: możliwości odwołania / skargi
Wzory dokumentów
Prawo 6-latków do przedszkola - PYTANIA I ODPOWIEDZI

-----------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay

 

Wesprzyj nas