Bezpieczeństwo dzieci podczas przerw

Pytanie:

Moja niespełna siedmioletnia córka rozpoczęła naukę w pierwszej klasie. Szkoła działa według systemu "dzwonkowego". Dzieci są na przerwę wyprowadzane z sali, sala zamykana jest na klucz, pani wychowawczyni znika a dzieci.... muszą zająć się sobą. Wiedzą tylko, że mogą w tym czasie pójść na stołówkę lub na boisko, bo na korytarzu cytuję nauczyciela "stratują was starsze dzieci". W związku z reformą likwidującą gimnazja na korytarzach będą teraz nawet piętnastolatki. Martwię się o bezpieczeństwo mojego dziecka. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Odpowiedź:

W rozporządzeniu ministra sportu ws. bezpieczeństwa w szkołach znajduje się paragraf odnoszący się do tego problemu:
2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce (...).

Zaś Karta Nauczyciela w artykule 6 mówi, że nauczyciel powinien:
Pkt. 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 


Wynika z tego jasno, że najmłodsze dzieci nie mogą na terenie szkoły pozostawać bez opieki nauczyciela. Także na boisku szkolnym powinny obowiązywać dyżury nauczycieli ponieważ to oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów.

Przepisy, które również regulują organizację nauki w szkole to:

  • statut szkoły
  • plan organizacyjny szkoły
  • program profilaktyczno-wychowawczy
  • wewnątrzszkolne zasady bhp
  • regulamin szkoły

Ustawa o oświacie stanowi, że za zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Jeśli jako Rodzice uważacie Państwo, że warunki te powinny zostać poprawione dobrze jest zgłosić się do dyrekcji na piśmie, powołując się na podane wyżej akty prawne. Jeśli takie działanie nie przyniesie oczekiwanych skutków można złożyć skargę do organu nadzoru pedagogicznego czyli do kuratorium, które także nadzoruje czy uczniowie mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Można również zwrócić się do sanepidu o kontrolę i określenie warunków bhp przebywania najmłodszych dzieci na przerwach i boisku szkolnym (szczególnie, jeśli nie jest to plac zabaw z atestami urządzeń dla dzieci 6-letnich). Szkoła zobowiązana jest również posiadać i przestrzegać regulamin BHP, a także zapewnić uczniom warunki bezpieczeństwa w poruszaniu się po szkole oraz warunki techniczne i sanitarne zapobiegające nieszczęśliwym wypadkom. Na to też warto zwrócić uwagę w pismach kierowanych do kuratorium, sanepidu, czy Wydziału Edukacji. 

Reforma przywracająca system 8 klasowy w podstawówkach jest dla dyrektorów szkół i nauczycieli dużym wyzwaniem organizacynym i logistycznym. W tym ferworze może się zdarzyć, że kwestie takie jak szczególne bezpieczeństwo najmłodszych uczniów, wśród których mogą być według woli rodziców także sześciolatki, nie są przez nich właściwie dopilnowane. Dlatego dobrze, jeśli rodzice zabiorą w tej sprawie głos, przypominając o konieczności nowego spojrzenia na kwestię bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia najmlodszych uczniów, także w czasie przerw.
 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz. 560) 

Dodatkowe materiały:

Wybrane podstawy prawne dotyczące bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy w szkołach i placówkach oświatowych

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Obowiązki nauczyciela w zakresie BHP

-------------------
Telefon Szkolny. Poradnictwo obywatelskie dla rodziców - projekt współfinansowany ze środków otrzymanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.

28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas