Aspekty dojrzałości szkolnej

Sfery rozwoju dziecka stanowiące o jego dojrzałości szkolnej:

a. fizyczna
b. intelektualna
c. społeczno–emocjonalna

a) fizyczna – dotyczy rozwoju fizycznego Twojego dziecka, jego wagi, wzrostu, sprawności fizycznej oraz stanu zdrowia.
Jeżeli Twoje dziecko jest na „niskim” centylu w kwestii wagi i wzrostu lub jest słabo rozwinięte fizycznie w porównaniu z rówieśnikami lub opuszcza zajęcia w przedszkolu z powodu chorób, możesz prosić pediatrę lub innego lekarza, który opiekuje się Twoim dzieckiem o napisanie opinii z sugestią odroczenia obowiązku szkolnego o 1 rok z uzasadnieniem.

b) intelektualna – dotyczy osiągnięcia przez Twoje dziecko umiejętności i wiedzy koniecznych do rozpoczęcia nauki w I klasie. Sfera ta obejmuje m. in. takie aspekty jak: koncentracja uwagi, pamięć, wykonywanie ustnych poleceń, różnicowanie nawet małych elementów, analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa, umiejętności matematyczne, grafomotoryka.
Testy badające tę sferę rozwoju wykonują psychologowie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jednak nauczyciel w przedszkolu, który na co dzień obserwuje Twoje dziecko także może opisać pewne problemy. Możesz poprosić nauczyciela lub psychooga o napisanie opinii o dziecku, z wyszczególnieniem problemów oraz sugestią, że wskazane jest odroczenie edukacji szkolnej.

c) społeczno–emocjonalna – dotyczy osiągnięcia przez Twoje dziecko pewnych umiejętności w kwestii funkcjonowania w grupie rówieśniczej, podporządkowywania się regułom, znoszenia porażek. Jeżeli widzisz, że Twoje dziecko ma trudności z podporządkowaniem się wymaganiom i zasadom, ma problem z panowaniem nad emocjami, jest niesamodzielne, niechętnie siedzi przy biurku lub obserwujesz inne niepokojące Cię problemy mogące utrudnić naukę Twojemu dziecku, możesz porosić o opinię psychologa i nauczycieli pracujących z Twoim dzieckiem.

Więcej:

Dojrzałość szkolna

-------------------

Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
Prowadzimy bezpłatne infolinie ekspertów i  inne formy pomocy rodzicom. Jeżeli możesz wesprzyj nasze działania.
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa

 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
Wesprzyj nas